Финансиране

           50% субсидии  
  по ЕС фондовете


Технически данни

виж приложените проспекти


Технология на храненето

Смесване, нарязване, транспортиране и дозирано раздаване на фуражите

Прикачни фуражораздаващи миксери

С моделите "Solomix"
АгроВиста Ви представя технологични решения за организиране на хранене, базирано на целодажбенна смеска,
за говедовъдни (от 50 до 1000 животни) и овцевъдни ферми.
Различни варианти за раздаване на фуража в зависимост от технологията на отглеждане:
предно, задно или  двустранно странично раздаване на фуража.

Модели прикачни фуражораздаващи миксери:
Solomix 1:  1 вертикален смесителен шнек, типове с обеми: от 5 до 14

Solomix 2:  2 вертикалени смесителени шнека, типове с обеми от 10 до 32 m³
Solomix 3:
  3 вертикалени смесителени шнекатипове с обеми от 30 до 46 m³

Ново на технологичния пазар !
Solomix P: 
фуражораздаващ миксер  в комбинация с устройство за нарязване и разхвърляне на постеля - до 18 м. Типове с обеми от 12 - 20 m³

Технически данни - вижте в приложените към всеки модел PDF проспекти ! 
Практическо приложение - вижте видео-материалите!


  Solomix1                     Видео     Sоlomix Р в практиката   

Модели с
1 вертикален шнек, типове с обеми от 5 до 14 m³
Варианти на раздаване за отд. типове: предно-задно-странично.Solomix 1 Тип 500 - 900
1 вертикален смесителен шнек

Раздаване: двустранeн хидравличен дозиращ шибър - тип Typ ZK


Серийно оборудване

-  един вертикален смесителен шнек;
-  един контра нож;
-  широкоъгълен шарнирен вал;
-  теглич с горно окачване;
-  износваем ранд/ръб;
-  хидравлична спирачна система със
   спирачка на място;
-  две единични колела;
-  обслужване чрез клапаните на теглещата машин
а.

  Проспект
   Sоlomix1-500-900     стр.1-4     стр.2-3 

 
обем от 5 до 9 м3Solomix 1      Тип 700 - 900
1 вертикален смесителен шнек

Раздаване:
 
предно, напречна транспортна лента тип VL

Серийно оборудване

 - един вертикален смесителен шнек;
 - един контра нож;
 - широкоъгълен шарнирен вал;
 - теглич с горно окачване;
 - износваем ранд/ръб;
 - хидравлична спирачна система със
   спирачка на място;
 - две единични колела;
 
- механично дистанционно обслужване чрез
   бронирани стоманени жила
.

  Проспект
  Sоlomix-1-500-900      стр.1-4    стр. 2-3

 
обем от 7 до 9 м3Solomix 1      Тип 700-900
1 вертикален смесителен шнек
Раздаване: тип AK - задно с двустранен хидравличен дозиращ шибър
Тип AL - задно с напречна транспортна лента


Серийно оборудване
- един вертикален смесителен шнек;
  един контранож;
- широкоъгълен шарнирен вал;
  Теглич с горно окачване;
- износваем ранд/ръб;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- две единични колела;
- механично дистанционно обслужване чрез
  бронирани стоманени водачи (Typ AL);
- обслужване чрез клапани на теглещата машина
  (Typ AK)
.

   Проспект
   Solomix-1-500-900    стр. 1-4    стр. 2-3

 
обем от 7 до 9 м3Solomix 1      Тип 800 - 1400
1 вертикален смесителен шнек

Раздаване:
двустранeн хидравличен дозиращ шибър тип ZK

 
Серийно оборудване


- един вертикален смесителен шнек;
- два контраножа;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- теглич с горно и долно окачване;
- износваем ранд/ръб;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- две единични колела;
- обслужване чрез клапаните на трактора
.

  Проспект
   Silomix-1-800-1400    стр.1-4    стр. 2-3

 
обем от 8 до 14 м3 Solomix 1      Тип 800 - 1400
1вертикален смесителен шнек

Раздаване:
предно, напречна транспортна лента тип VL.


Серийно оборудване


- един вертикален смесителен шнек;
- два контра ножа;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- теглич с горно и долно окачване;
- износваем ранд/ръб;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- две единични колела;
- механично дистанционно обслужване чрез
  бронирани стоманени жила
.

  Проспект
   Sоlomix-1-800-1400    стр.1-4    срт. 2-3

 
обем от 8 до 14 м3Solomix 1      Тип 800 - 1400
с 1 вертикален смесителен шнек

Раздаване:
задно, напречна транспортна лента
тип AL


Серийно оборудване

- един вертикален шнек;
- два контра ножа;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- теглич с горно и долно окачване;
- износваем ранд/ръб;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- две единични колела;
- механично дистанционно обслужване чрез
  бронирани стоманени жила
.

  Проспект
  Sоlomix-1-800-1400   стр. 1-4    стр. 2-3 

 
обем от 8 до 14 м3Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !

   Solomix 2                                         Видео      Sоlomix 2 в практиката            

Фуражосмесителни прикачни миксери с
2 вертикалени смесителени шнека,
Типове с обеми от 10 до 32 m³
. Варианти на раздаване при отделните типове: предно, задно или  двустранно.
Solomix 2      тип VL  /  L-VL / AL
с 2 вертикалени смесителени шнека

Раздаване:
напречна транспортна лента
предно (тип VL и L-VL) или задно (тип AL)


Серийно оборудване
- два планетарно задвижвани вертикални
  смесителни шнека
;
- два контра ножа;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- теглич с горно окачване;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място
;
- две големи единични колела;
- механично дистанционно обслужване чрез
  бронирани стоманени жила.

  Проспект
  Sоlomix-2-1000-3200-VL стр.1-5-6 стр.2-3-4

 
обем от 10 до 12 м3 Solomix 2
с 2 вертикалени смесителени шнека
Раздаване: предно ляво и предно дясно с
дозиращ шибър

Серийно оборудване

- два планетарно задвижвани вертикални
  смесителни шнека;
- два контраножа ;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- Теглич за горно окачване;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- четири единични колела (тип 1200 ZK);
- две големи единични колела
  (1500 ZK / 1800 ZK / 2000 LZK);
- механично дистанционно обслужване чрез
  бронирани стоманени жила
.

   Проспект
   Sоlomix-2-1200-3200-ZK стр.1-5-6стр.2-3-4

 
обем от 12  до 20 м3 Solomix 2       1200 VLS  / 1200-1600 L-VLS
2 вертикални смесителени шнека

Раздаване:
хидравлично регулираща се напречна транспортна верига (VLS=0.6 m и L-VLS=0.9 m) на предната страна за дозиращо раздаване на дясно (типове R) или на дясно и ляво (типове RL)

Серийно оборудване
- два планетарно задвижвани вертикални
  смесителни шнека;
- два контраножа;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- теглич за горно окачване (1200 VLS / 1200-L-VLS);
- теглич за горно и долно окачване (1600-L-VLS)
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- две големи единични колела;
- обслужване чрез клапаните на трактора.

  Проспект
  Sоlomix-2-VLS-D      Sоlomix-1200-L-VLS

 
обем от 12  до 16 м3Solomix 2
с 2 вертикалени смесителени шнека

Разхвърляне:
предно, напречна транспортна лента

Серийно оборудване
 
- два планетарно задвижвани вертикални
  смесителни шнека;
- два контраножа;
- широкоъгълен шарнирен вал;
- теглич за горно окачване;
- хидравлична спирачна система със
  спирачка на място;
- две големи единични колела 385/65 –22.5 18PR;
- механично дистанционно обслужване чрез
  бронирани стоманени жила
.
 
  Проспект
   Sоlomix-2-1000-3200   стр.1-3-6   стр.2-3-4

 
обем от 14  до 20  м3 Solomix 2      тандем
2 вертикалени смесителени шнека

Раздаване:
предно, напречна транспортна лента


Серийно оборудване

- 2 планетарно задвижв. вертикални смесителни шнека;
- 2 контраножа (1600-2400) / 4 контраножа  (2800-3200)
- широкоъгълен шарнирен вал (1600-2400);
- 1000 RPM шарнирен вал (за съединеие 1¾ -20
  за типове 2800 и 3200);
- регулиращ теглич за горно и долно окачване(1600-2400);
- регулиращ теглич за долно окачване (2800/3200);
- хидравлична спирачна система със спирачка на място;
- превключваем предавателен редуктор (2800/3200);
- четири ед. колела на двойната шарнирна люлееща ос;
- механично дистанционно обслужване чрез
  бордови стоманени водачи (1600-2400);
- обслужване чрез клапаните на трактора (2800/3200)
.

   Проспект
   Sоlomix-2-1000-3200-VL  стр.1-5-6 стр.2-3-4

 
обем от 16 до 32 м3  VLTSolomix 2    1600 / 3200 ZK T   тандем
с 2 вертикалени смесителени шнека
Раздаване: предно ляво и предно дясно, с хидравличен дозиращ шибър.

Серийно оборудване

- 2планетарно задвижв. вертикални смесителни шнека;
- 2 насрещни контраножа (1600-2400L);
- 4 насрещни контраножа  (2800-3200;
- широкоъгълен шарнирен вал(1600/2000/2400/2400 L);
- 1000 RPM шарнирен вал (за съединител 1¾ -20
   за типове 2800 и 3200;
- рег. теглич за горно и долно окачване (1600-2400 L);
- регулиращ теглич за долно окачване (2800-3200;)
- превключваем предавателен редуктор(2400L/2800/3200);
- хидравлична спирачна система със спирачка на място;
- четири ед. колела на двойна шарнирна люлееща ос;
- обслужване чрез клапаните на трактора.

 Проспект
  Sоlomix-2-1200-3200-ZK стр.1-3-6 стр.2-3-4

 
обем от 16 до 32 м3 Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !

   Solomix 3                                         Видео        Sоlomix в практиката        

Фуражосмесителни прикачни миксери с
с 3 вертикалени смесителени шнека,
типове с обеми от 30 до 46 m³

Варианти на разхвърляне за отделните типове:
предно, задно или  странично.   Solomix 3             двуосни / триосни  
с 3 вертикални смесителени шнека
Разхвърляне: предно ляво и предно дясно, с хидравличен дозиращ шибър.

Серийно оборудване
- 3 планетарно задвижв.вертикални смесителни шнека;
-
2 контраножа, износваем ранд/ръб;
- регулиращ се теглич за долно окачване
;
- превключваем предавателен редуктор;
- хидравлична спирачна система със спирачка на място;
- 1000 шарнирен вал с палцов изключващ съединител
  (необходим съединител на теглещата машина 1¾-20);
- 4 единични колела на двойна шарнирна ос (3000);
- 8 единични колела на
  двойна шарнирна люлееща ос (3600);
- 6 единични колела (управлявани отпред и отзад) на
  тройна ос - 4600;
- обслужване чрез клапани на трактора
.
    Проспект
    Sоlomix3-3000-4600          стр.1   стр.2 

 
обем от 30 до 46 м3 Solomix 3                    двуосни / триосни
с 3 вертикални смесителени шнека
Раздаване: предно, напречна транспортна лента


Серийно оборудване
- три планетарно задвижвани вертикални смесителни шнека;
- 2 контраножа;
- износваем ранд/ръб;
- 1000 RPM шарнирен вал с палцов изключв.съединител
  (необходима съединителна връзка с трактора 1¾-20);
- регулиращ се теглич за долно окачване;
- превключваем предавателен редуктор;
- хидравлична спирачна система със спирачка на място;
- 4 единични колела на двойна шарнирна ос (3000);
- 8 единични колела на дв. шарнирна люлееща ос (3600);
- 6 единични колелета ( управлявани отпред и отзад )
  на тройна ос (4600);
- обслужване чрез клапаните на трактора.

    Проспект
    Sоlomix-3-3000-4600         стр.1     стр.2

 
обем от 30 до 46 м3 Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !

  Solomix Р                                                 Видео    Sоlomix Р в практиката     

Фуражосмесителни прикачни миксери с 
комбинация за разхвърляне постеля
с
1 или 2 вертикалени смесителени шнека. Типове с обеми от 10 до 32 m³

Варианти на раздаване при отделните типове: предно, задно или  странично.
  


Solomix Р  фуражен миксер в комбинация
с нарязване и
разхвърляне постеля   

с 1 или 2 вертикални смесителени шнека

Раздаване на фураж:
двустранeн хидравличен дозиращ шибър

Разхвърляне на постеля: нарязване на балите и
разхвърляне сламата на дълбочина до 18 метра

Прикачен фуражораздаващ миксер с един или два вертикални смесващи шнека и механично задвижвано устройство/вентилатор за разхвърляне на нарязаната слама, монтирано на предната страна на миксера.
Механизмът за завъртане на кулата и тоя на крайния капак са изработват серийно с електрическо задвижване. Далечина на хвърляне 15 до 18 м.

Устройството за разхвърляне на нарязаната слама се дос- тавя монтиран на 4 типа фуражосмесители с един или два вертикални смесващи шнека, вместимост 12-15-18-20 м3).

Вертикалната смесителна система развързва сламената бала и я раздробява. Посредством механично задвижвания вентилатор, разположен на предната страна на машината, нарязаната слама се издухва в обора.  Далечина на разхвърляне е до 18 метра. Въртящият механизмът на кулата и тоя на крайния капак са изработват серийно с електрическо задвижване.

Вашите предимства

- оптимална видимост към изхвърляната слама;
- много голяма мощ на издухване (до 18 метра);
- с една машина - 3 технологични процеса;
- Минимален разход на мощност на база - задвижване с
  клиновиден ремък;
- завъртане на кулата: 30º наляво, 30º надясно;
- завъртащо изместване на крайния капак:
  5º нагоре/58º надол.
    Проспекти
  Sоlomix Р-Duits                            стр.1   стр.2

    Видео    Sоlomix P в практиката        

 
обеми от 12 до 20 м3

до 18 м дължина на разхвърляне

за насипна или балирана сламаФинансиране                                                               
    Инфотека   Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...