произведена в Австрия110 години
аграрно машиностроене

Машина за мюсли...

Мелачки за зърно/ярма..

Мелачки-влажно зърно..

Смесители за фуражи...

Силози за фуражи...

Сламомелачки
...


Модул
собствен фуражен цех


              повече ...       

 
Влажна царевица


                 повече ...    

Каталози

    Общ каталог             
Мелачки & смесители
   Съхранение зърно  
    Зърнобази                

Рецепти за собствен
концентриран фураж

Финансиране

50 % по ЕС фондовете
 

Вход към

платформата за зърнотехника
i

Технология на фуражите


Съхранение и обработка на зърното и фуражите

На нашите клиенти - животновъди, зърнопроизводители, зърнобази, фуражни заводи и цехове - AgroVista представя пълната гама професионална техника марка „Грубер” с подходящ капацитет, гарантирано качество и висока производителност.
Gruber Maschinen GmbH - Getreidetechnik е водещ световен производител на машини и инсталации за съхранение на зърното, обработка на фуражите и съхранението им - с повече от 100-годишна традиция в областта на аграрното машиностроене.

Ново на технологичния пазар !

Комплексна технология за съхранение, пререботка и транспортиране на
влажна царевица (до 60 % влага), зърно и CCM... предлага само "Грубер"!

50 тона за час
-
най-високопроизводителната мелачка за влажна царевица в Европа - 50 тона за час при 45% влажност - е произведена от"Gruber".

Технологичният модул "Собствен фуражен цех / кухня" Ви гарантира собственно производството на евтин, качествен и сигурен концентриран фураж - неизбежен при организиране на рентабилно хранене за висока продуктивност !

Организирай собственна и сигурна фуражна база !

AgroVista
Ви осигурява проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на избраните ог Вас технологични модули, машини и съоръжения.
 


      Мелеща & смесителна техника                   повече...
  за 25 % по малък разход на концентриран фураж
  Модели за всякакви производственни усвовия с
  капацитет : Фуражомелки от 300 до 7000 кг на час ...
  Машини за мюсли от  500 до 2000 кг на час ...
  Смесители от 500 до 2400 кг на час

 


     фуражомелки за влажно зърно и ССМ    повече...
  Ново на технологичния пазар
  Фуражомелки за влажна царевица (60 % влага),
  зърно, както и CornCobMix (царевица с какалашките)
  Комбинирани фуражомелки: за влажно + сухо зърно.
  Електрически или с карданно задвижване
  Разнообразни модели с капацитет от 6 до 30 тона/час
 

     Технология на съхранение на влажно зърно
                     "GRUBER"                 база за евтино угояване
  Ново на технологичния пазар
  Технололия за съхранение на влажна царевица (60%
  влага), зърно. Технологията включва и шнекове за
  транспорт на  влажна царевица или зърно.
  Технология "Gruber"                                      повече ...
 

     Силози за фуражи                                        повече...
 
 Външни и вътрешни силози, силози от тревира или
 гласфазер за съхранение на всякакви видове насипни
 фуражи, смлени, гранулирани или пелетирани;
 Силози за шротове и кюспета.  С вибрационни
 устройства против полепване. Капацитет: 2 до 33 тона
 

     Сламомелачки                                                повече...
  Електрически или с карданно задвижване
  Нарязвне на суровината на 20 - 25 - 30 - 40 - 50 мм
  Преработват:  бали слама, кръгли бали и насипна
  слама,  сено, царевични стебла,  дървесна кора,
  камъш. Модели с капацитет от 1000 до 5000 кг/ч ...
 

     Силози за зърно, зърнохранилища         повече...
                                       GWSI - GRUBER Ратент
  Външни и вътрешни силози за съхранение на зърно.
  Хоризонтални и вертикални зърнохранилища.
  Модулни силози; Вентилационни системи.
  Модели с капацитет от 2,5 до 3000 тона ...
 

     Зърнопочистваща техника                           повече...
 
 Машини за почистване на царевица и зърно от
 нежелани примеси.
 Стационарни и мобилни/подвижни модели
 с производителност от 12 до 60 тона на час

 


       Влагомери за зърно                                     повече...
 
  Прецизно измерване на влагата в зърнените фуражи
  (до 45 % влага при царевица).
  Мобилен уред, лесен и удобен за манипулации,
  с много допълнителни функции

 

      Транспортиращи системи                             повече...
  Транспортирай каквото искаш и където искаш !
 
Шнекове, канони, елеватори за транспортиране на
  зърно, грах, боб, влажна царевица, както и суровини
  с брашнена консистенция;
  Системи за товарене и разтоварване на камиони.
  Модели с капацитет от 20 до 150 тона на час
 Финансиране                                                               
      Инфотека   Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...