Видео    


Технически данни
немски    стр.1    стр. 2

английски
стр.1  стр.2


Технология на хранене & отглеждане/постеля

Ново на технологичния пазар !
3 трудоемки процеса - с една машина!

Solomix P
прикачен миксер
за смесване, нарязване,
                 транспортиране
и дозирано раздаване на
                 фуражите
в комбинация с
                 нарязване и разхвърляне на постеля
до 18 м 


Модели с
1 или 2 вертикалени смесителени шнека и
обеми от 12 до 20 m³
. Мощ на разхвърляне - до 18 метра

С "Solomix Р" АгроВиста Ви представя технологично решение за
за говедовъдни (от 50 до 1000 животни) и овцевъдни ферми, за
извършването на три трудоемки процеса в животновъдството:

- хранене (базирано на целодажбенна смеска),
- нарязване на сламата за постеля (насипна, балирана/рулонни бали),
- разхвърляне на постелята (постеля; до 18 м дълб. на боксовете)
.

Техническите данни - вижте в приложените PDF проспекти!

Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !
Вашите предимства

С една машина - три технологични процеса !
- Много голяма мощ на разхвърляне (до 18 метра);
- Минимален разход на мощност на база задвижване
  с к
линовиден ремък;
- оптимална видимост към изхвърляната слама;
- завъртане на кулата: 30º наляво, 30º надясно;
- завъртащо изместване на крайния капак:
  5º нагоре / 58º надолу.

Solomix Р 

Раздаване на фураж:
двустранeн хидравличен дозиращ шибър
.
Нарязване на сламата: насипна или балирана.
Разхвърляне на постелята: до 18 метра

Прикачен фуражораздаващ миксер с един или два
вертикални смесващи шнека и механично задвижвано устройство/вентилатор за разхвърляне на нарязаната слама, монтирано на предната страна на миксера.
Механизмът за завъртане на кулата и тоя на крайния капак са изработват серийно с ел. задвижване. Далечина на хвърляне 15 до 18 м.

Устройството за разхвърляне на нарязаната слама се доставя монтиран на 4 типа фуражосмесители с един или два вертикални смесващи шнека и вместимост 12-15-18-20 м3).
Вертикалната смесителна система развързва сламената бала и я раздробява. Посредством механично задвижвания вентилатор, разположен на предната страна на машината, нарязаната слама се издухва в обора.  Далечина на разхвърляне е до 18 метра. Въртящият механизмът на кулата и тоя на крайния капак са изработват серийно с електрическо задвижване.
    Проспекти
  Sоlomix Р-Duits                          стр.1     стр.2  

   Финансиране        50% субсидии по ЕС фондовете

 
обеми от 12 до 20 м3

Разхвърляне  до 18 метра

за насипна и балирана слама


Финансиране                                                               
    Инфотека   Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...