Качество

Made in Germany


                    полувкопани          

надземни

покривна конструкция от стъклопласт

покривни конструкции от PVC-платна

Технологични решения


Турбомиксер – вграден миксер, задвижване силоотвеждащ вал


Миксер с потопяем мотор,
с голяма пропела, на лебедка
- Торов терминал -
зареждане чрез помпи за тор изпомпване чрез цистерни
за торТехника за съхранение на оборски тор

Торохранилища и лагуни за тор - 24 часа

Eвтина алтернатива за торосъхранение

Лагуни и силози на тор се прилагат от 40 години в Европа и света, като сигурна и евтина алтернатива за съхранение на тор, в сравнение с бетонните торобасейни.
Начини на позициониране:
- надземни,
- полувкопани (h- 1,00 м),
- вкопани (h+ 1,80м ).

Предлагани размери:
- диаметър  от   3,42 м    до 29,90 м         торови лагуни 70,02 м
- височина   от   1,43 м    до 21,03 м
- обем          от    12 м3    до14.680  м3     торови лагуни 27.053 м3

изработени от специална стомана "Круп",
двустранно керамично емайлирани - на слой 0,25 мм емайл,
двукратно накалени при температура 870° C,
лазерно полирани,
сила на сцепление  3.450 N/cm2.

Двойното емайлиране гарантира двойна защита против корозия,
висока сигурност, абсолютна уплътненост и стабилност.
Гарантирано качество "Made in Germany" - без пори и шупли.

корозионноустойчиви;
киселинноустойчиви;
диапазон pH от 3 до 11.

Над 2.000 построени силозни торохранилища в Европа документират успехите ни и доверието на клиентите ни към нашите продукти.

Вашите предимства                          за увеличаване-чукни на картинката

евтина инвестиция в сравнение с бетонохранилищата,
бърз монтаж - 24 до 48 часа за силозно торохранилище;
дълък експлоатационен период;
без поддръжка;
без необходимост от периодични или
допълнителни повърхностни обработки (грунд, боя и пр.);
надстрояване за увеличаване на капацитета е възможно
  по всяко време (модулен принцип).

Нашата доставка
- с изчислена статика,
- с план-скица на бетонната плоча/подложка,
- с задание за статика и техническото изпълнение на подложката,
- с технологичен план на цялата инсталация,
- с доставка до клиента,
- с комплектен монтаж от немски монтьор
и немски менажмент.

Предлагаме:
на директни клиенти, консултантски фирми и архитекти

Комплектно конципиране и изграждане на силозни торохранилища и силозни инсталации с всички възможни капацитети, при спазване на действуващите ЕС-регламенти, нормативи и законови наредби.

Комплектни технологични решения, адаптирани към прилаганата от Вас технология на отглеждане и съхранение на тора.

Торови терминали / възли с комплектно оборудване за зареждане и изпомпване на тор.

Приемна и хомогенизираща техника за тор.

Покривни конструкции за торохранилища:
- временни покривни конструкции от PVC-платна,
  плуващи или с централна подпора;
-
метални или алуминиеви покривни конструкции;
- Покривни конструкции от стъклопласт (GfK).

Интегриране на силозни торохранилища към биогаз инсталации.

К
онсултации, планиране и подготовка на документи.


Е
втин комплетен монтаж под немски манажмент и немски монтьори.от 300 различни модела    най-често избираните димензионирания от нашите клиенти