Техника за обработка на оборски тор

         Сепаратори за тор


 

 Сепаратори за разделяне на тора на твърда и течна част
 с капацитет от 4 до 56 м3 на час. Предимства ...

        


 


Сепаратори CM 300 

Сепаратори СМ 260


 

Сепаратори за тор


         Сепарацията отстранява проблеми при съхранението, респ. обработката на тора и създава предимства
         чрез разделянето му на течна и твърда фракция.

         Начин на работа:

         Посредством помпа (KIRCHNER потопяема помпа PTS) торът се изпомпва, отвежда се чрез маркуч и
         захранва сепаратора.
         Самият сепаратор се състои от шнеков вал и решето, които са поместени в един корпус.
         Шнекът на сепаратора се задвижва от електромотор.
         Течната част на тора минава през решетото/ситото и попада в отводния маркуч/шлаух.
         Твърдата част на тора се изтласква от корпуса от налягането на натоварен с тяжест капак.
         Получената течна фракция тор се отвежда през шлаух-преливник
към торохранилището/цистерната.Сепаратори CM 260 - Технически данни - Сепаратори CM 300

мощност


4-20 m3/h


8-25 m3/h


10-38 m3/h
6-29 m3/h


12-37 m3/h


15-56 m3/h

сито

0,25 mm

0,50 mm

0,75 mm0,25 mm

0,50 mm

0,75 mm

ел. мотор

4 kW

4 kW

4 kW5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

дължина

1846 mm

1846 mm

1846 mm2133 mm

2133 mm

2133 mm

ширина

772 mm

772 mm

772 mm772 mm

772 mm

772 mm

височина

1015 mm

1015 mm

1015 mm1091 mm

1091 mm

1091 mm

тегло

400 kg

400 kg

400 kg371 kg

371 kg

371 kg


  Сепаратори - Шнеков вал и решето/сито
                                             от неръждаема стомана

                               - Капакът е пружинно натоварен

                                         - Съединения на шлаухите DIN 100 мм


 

Сепаратор в действие

        
         
          Сепарацията отстранява проблеми при съхранението, респ. обработката на тора и създава предимства
          чрез разделянето на тора на течна и твърда фракция.
          Сепараторът за тор е бързовръщаща се инвестиция!

          Предимства при използуване на сепаратор за тор

 

 - за зеленчукопроизводство


 
- за пасища и посеви


 

    Твърда част:   
                                                              пълноценен тор


   - Готов, пълноценен тор.
   - Лесен за транспорт.
   - Лесен за съхранение (без 6 седм. период на угниване).
   - Няма затормозяване от неприятна миризма.
   - Наторяване по всяко време - не изгаря листата на растенията.
   - Ообенно подходящ за наторяване на зеленчуци, лозя, цветя.
   - Незаменим за  биологичното производство.


   Течна част :       
                                                            пълноценен тор


  - 20-30% по-малък обем.
  - без утаяване по време на съхранение.
  - Бързо проникване в почвата при торене и на тази база
  - минимални загуби на азот.
  - По-малко замърсяване от твърди вещества при торене на
    пасища и полски култури и др.              Назад          
                          
       Миксери за тор       
                      
             Помпи за тор