Техника за тор


Австрия

 
Директен внос

 
Доставка до клиента

ПРОСПЕКТИ

  Мискери за тор
  Помпи за тор
  Торачки 3000 К
  Торачки профи
  Цистерни
  Цистерни К

ЕВРО ПРОГРАМИ


85 % субсидии за закупуване на торова техника до 2010 гТехнология на оборския тор

На клиентите и партньорите си AgroVista представя комплексни технологични решения и пълната гама модерна техника за

Съхранение на оборски тор
                           
Обработка на оборски тор
                                                    
Торене с оборски тор
адаптирани към конкретните производственни условия на говедовъдни-, овцевъдни-, свиневъдни- и птицевъдни ферми,

С гарантирано качество и висока производителност от световно водещитe производители Kirchner & Söhne Maschinenfabrik GmbH
, Австрия и Landia A/S, Дания.


  Съхранение на оборски тор         силози за тор
 Торохранилища - силози за тор - торови лагуни
 Надземни, полувкопани, вкопани. Метални, двойно-
 емайлирани.  С вместимост от 12 м3 до 27000 м3 .
 
Корозионноустойчиви и киселинноустойчиви -  рН 3 до 11
 
С торови терминари за  пълнене и изпразване на силоза.
 

 Обработка на оборски тор            миксери за тор
 Миксери за тор за отворени и затворени торохранилища
 с дълбочина до 9 метра.
 Модели миксери с твърдо или шарнирно/чупещо се рамо.
 Миксери за тор - мобилни на колесарка или за твърд
 монтаж на стената на торохранилището.
 Миксери за тор с ел. или с каданно задвижване.

 

 Обработка на оборски тор           помпи за тор
 Помпи с потопяем мотор; стационарни; центробежни
 помпи за тор; вертикални помпи за тор с дълъг вал,
 помпени съоръжения.
 Модели помпи за тор за хоризонтално или вертикално
 монтиране извън торохранилището.
 
Помпи за тор с ел. или с карданно задвижване.
 
 Обработка на оборски тор         Сепаратори за тор
 Сепаратори за тор за разделяне на тора на твърда и
 течна част с капацитети от 4 до 56 м3 на час
.
 Модели за сепариране на оборски тор от говедовъдни,
 свиневъдни и овцевъдни ферми, както и на отработени
 биофермети от биогаз инсталации.
 


 Тороразхвърлящи ремаркета
 Тороразхвърлящи ремаркета за равнинни и планински
 райони, за торене на лозя и овощни градини
 Едноосни и двуосни, с капацитет от 3.500 до 20.000 тона.
 Модели, конструирани за различни релефни и производ-
 ственни условия. С 2 хоризонтални или 4 вертикални
 фрезови валяци, за дозиращо разхвърляне на всякакъв
 вид оборски тор.
 
 Цистерни за тор
 Едноосни-двуосни-триосни, вакуумни, помпени цистерни
 за тор, цистерни под налягане.
 С вместимост от 1700 до 27 000 литра, с различни
 разпределителни системи за всяка работна задача.
 Работна ширина до 30 метра. За всякакъв вид оборски
 тор със съдържание до 12 % слама/постеля.
            Финансиране          
                                                                                                                        
Технологични модули Вие питате - АгроВиста отговаря ...