Вход за клиенти
- активирай иконата -

Входа е достъпен само за клиенти на AgroVista

Дажби
Рецепти за КФ
Обучение


VIP клиенти


Научни-консултации
Подобряване на стада

Технологични проекти

Биологично земеделиеСервиз за клиенти

Ангажирана и ориентирана към успеха на клиентите си,
AgroVista предлага:

Безплатна виртуална консултация и инфотека с компетентни отговори на много практически въпроси. Някой от тях ...

- Как да храним за висока млечност? - дажби, рецептури, правила.
- Как да храним за угояване? - дажби, рецептури, правила.
- Как да произведем собствен конц. фураж? - рецептури, правила.
- Как да силажираме без загуби?
- Как да изчислим азотния еквивалент на оборския тор?
и отговори на много други въпроси от ежедневната практика.

Практически помагала, полезни за ежедневната животновъдна практика в говедовъдството - овцевъдството - свиневъдството-
в областите:
хранене - фуражи - тор.

Клиентите на AgroVista получават потребителско име, парола и
24-часов достъп до информационната платформа.

Ако нямате достъп - вижте настройките на компютъра си!
Pop-up трябва да е активиран. (вижте "Интернет опции" - "стапдарт")
Входа е достъпен с браузери Internet Explorer 7 и  Firefox

Нашата цел
е да Ви подпомогнем при организирането и постигането на модерно и печелившо, коткурентноспособно производство.

Имаме решения, даваме и отговор ...

Виртуалната информация, дажбите, рецептурите и пр. са подготвени и разработени от нашите висококвалифицирани селскостопански специалисти, по правилата на западно-европейската животновъдна практика и Ви гарантират максимални производственни резултати - мляко и прираст.

...  Вашият успех е нашата най-добра "Реклама"


За VIP клиенти - AgroVista


предлага екперен научно-консултантски сервиз,
безкомпромисно ориентиран към ефективнате животновъдни практики в следните области:

Генетика и селекция
 - оценки на генетичната стойност на животни;
 - системи за съешаване (случни планове);
 - експертизи при закупуване на животни.

Биологично земеделие и животновъдство


Практическо обучение на земеделски производители

 - квалификационни курсове на място за работещите във фермата


Технологични проекти за животновъдството
  - технология на фуражите;
  - технология на хранене;
  - технология на тора
.

Инвестиционни проекти в животновъдството

Икономически оценки на проекти


Имаме отговор и Ви даваме решения ...

...  Вашият успех е нашата най-добра "Реклама"  Технологични решения  
                                                                            
              Инфотека               


 
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ..