Проспект        

ССМ  Corn-Cob-Mix

силаж царевица с какалашки

 

Технология на фуражите

 Сламомелачки "GRUBER"

 Модели:  SZ 2000, 3000 или 4000
 - Основната машина е съответната CCM-Мелачка (MM 2000, 3000, 4000);
 - извънредно стабилна и здрава техника - с ел. или карданно задвижване;
 - въртящите се части са електронно балансирани и поради това със
   спокойно движение;
 - нечувствителна към „чужди” тела.

Преработва:   Бали слама, кръгли бали и насипна слама, сено,
                           дървесна кора, камъш, царевични стебла и др.

Приложение: за постеля, фураж, горивен материал.
                           Обработка на груби фуражи за хранене на преживни животни.
Като източник на сурови влакнини/целулоза, надробената слама се приема
охотно от преживните животни - в целодажбенните смески или меласирана.
Прибавена в целодажбенните смески за угояване -
намалява разходите за хранене и поевтинява стойността на кг/прираст.

Инвестирай ефективно и произвеждай рентабилно ! 


Вашите предимства

Подобрява микроклимата и хигиенния статус в обора
Обработена със сламомелачка „Грубер” -  всяка сламка се разкъсва и развлакнява. Горният повърхностен слой се очуква и вътрешността се отваря - увеличава се акивната повърхност на сламата.
Така обработената слама, поради увеличената си абсорбираща повърхност, поема до 10-пъти повече течност в сравнение с обикновената слама. Свързва и задържа амоняка и намалява концентрацията му в обора.
Ефектът на топлинна изолация е превъзходен и силно надвишава тоя
на ненерязаната слама.

Намалени разходи за постеля на база висока хигроскопичност (способност да поема течности) до 10-пъти повече в сравнение с обикновената слама.

Намалени складови разходи  Надробената слама се складира по-плътно (увеличава се обемно и тегло).

Намалени технологични аварии  При технологиите на водно почистване (свинеферми и др.) се предотвратява задръстванията в каналите, тъй като надробената слама се смесва добре с урината (течен тор) и лесно се оттича към събирателните ями.

Увеличен торов и хумусен ефект
Лесно се транспортира и разхвърля.
Бързо угнива - размачканата и раздробена слама подобрява торовия ефект на течения и на твърдия тор.
Превръщането й в хумус става по-бързо, тъй като структурата на сламата е
вече раздробена и леснодостъпна за почвенната микрофлора.

Облекчава работния процес  Със сламомелачка „Грубер” преработеният материал може да вкара директно в обора , в дървен силоз, в складово поме- щение, във фуражораздаващото ремарке - за модели с карданно захранване.
При преработка в закрити помещения се препоръчва ползване на циклон.
 
сламомелачка "Gruber"
     
    Технически данни и производителност
          
        Проспект
   

  Модел

          2000

          3000

            4000

на буксир
кард.задв.

       28-60 PS

       60-90 PS

         100-180 PS

Производ/час според мощността на мотора и едрината на ситото

   1000-2000
    kg за час

  1500-3000
  kg за час

 до 5000 kg за час

 до 480 пресовани
            бали за часРотор на вдухващ вентилатор
със сито и нож

 Специална нарязваща шайба
с нож-кръстачка

 Сламомелачка
със засмукващ капак
Сламопреработка с понижено запрашаване

Чрез вграждането на стебло с дюзи в сламозасмукващия капак и свързаното с това фино оросяване на сламата с вода от водопровода прахът в голяма степен се фиксира.

Качеството на преработената слама не се повлиява.

Много практически опити потвърждават ефективността на такова фиксиране на праха.

Възможно допълнително вграждане на това стебло с дюзи към вече намиращи се в експлоатация сламомелачки „Gruber”.

 ССМ мелачка над 45% вл.
                                                                 
Производство на мюсли Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...