ЕС Фондове
- за повече информация -

- чукни на картинките -

               Мярка 121        
               Мярка 123        
               Мярка 311        
               Мярка 312        
               Мярка 112        

Документи
за кандидатстване

            по Мярка 121      
            по Мярка 123      
            по Мярка 311      
            по Мярка 312      
            по Мярка 112      

Технологични проекти за животновъдството


  Изтегли от тук и се свър-
  жи безплатно с AgroVista

 

Финансиране


Ти имаш право на тези пари  ...

Програма „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013”

Нашите партньори - консултанти ще Ви дадат пълна информация за условията за кандидатстване за финансиране по следните мярки:

Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства

Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски
                    продукти


Мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности


Мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на
                    микропредприятия


Мярка 112 - Създаване на стопанства на млади фермери

За повече информация изтеглете моля съответния   документ.

Формулярите за кандидатствуване ползвайте като   документ.


      

             Инфотека            
                                                                                                        
Вие питате - Ние отговаряме