Технологични решения

фуражна база

хранене

тор и торенеКонцентриран фураж
произведи сам !


Финансиране


Технологични проекти


Технологични модули

На клиентите и партньорите си AgroVista предлага безплатна и систематизирана информация за технологични решения за говедовъдни - овцевъдни - свиневъдни ферми:
Технология на фуражите
                             
Технология на хранене
                                                           
Технология на тора
под формата на готови модули, съобразени с различни начини на отглеждане. Приложените видео-материали дават нагледна информация за практическото приложение на техниката.

Инфотеката на AgroVista се допълва постоянно. Посещавайте ни редовно за нова информация !

За да видите видео-материала инсталирайте безплатноМодули: Технология на отглеждане


 
    


 Модул за говедовъдни и овцевъдни ферми                  

Технология на отглеждане - оборно с дълбока несменяема постеля.
Комбинация нарязване и разхвърляне на сламата за постеля и раздаване на фураж.
Дълбочина на разхвърляне на постелята до 18 метра. Модул за кравеферми от 50 до 80 животни                   
 
  Комбинация от 10 работни процеса.
  Почистване на торови пътеки, боксове и  легла.
  Натоварване и разхвърляне на постелята; с фуражен шнек.
  За тесни и труднодостъпни за друга техника помещения.
  За подове непонасящи натоварване.
  Модул за конеферми и конни бази                                                    
 
 Почистване на тор, раздаване на фураж, подготовка на манежите и
 площадките за езда
.


Вие питате - АгроВиста отговаря ...