Технологични решения

фуражна базаМодул фуражна кухня за
    
собственно производство на КФ
за малки ферми
       Модул съхранение на   
       влажна царевица - 45 % влага

Комплектна технология
включваща: силози за съхранение, транспортьори и мелачки за влажна царевица

       Производство
на ССМ до 45% влага

Концентриран фураж
произведи сам !
Рецепти
за концентриран фураж

 - висока млечност зимно хранене
 - висока млечност лятно хранене
 - говеда угояване/база цар. силаж
 - телета за разплод  
Рецепти
за концентриран фураж
  - бременни свине-майки
  - лактиращи свине-майки 
  - прасета до 25 кг
  - прасета угояване от 25 до 70 кг
  - угояване над 70 кг 
  Рецептите са разработени по
  европейските стандарти
и
гарантират
  максимални производственни
  резултати
мляко / прирастТехнология на зърното


Линка Ви отвежда към специализираната платформа на
AgroVistaпо зърнотехникаФинансиране

Технологични проекти


Технологични модули
Собственна фуражна кухня/цех

Технологични модули за организиране на собственно производство на евтин и сигурен концентриран фураж.

За говедовъдни, овцевъдни и свиневъдни ферми.
С капацитети от 300 до 12.000 кг на час.

По Ваше желание с механично или пълно автоматизирано подаване на суровините.

По Ваш избор - със зърносъранение.

AgroVista Ви осигурява австрийски менажмент за комплексно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на съораженията.
Организира работно посещение до Австрия за запознаване с технологиите за съхранение при практически условия.
    Модул за говедовъдни и свиневъдни 
 ферми (млечни и угоителни)
Собственно производството на качествен и евтин концентриран фураж . По избор - зърносъхранение; С различни капацитети; Пълно автоматизирано или по избор механично подаване на суровините.


    Модули с различен капацитети за
           производство на концентриран фураж

 За говедовъдни, овцевъдни и свиневъдни ферми.
 Със следните производственни капацитети: 

300-1000 кг/ч   1000 кг/ч    2400 кг/ч 

         3000 кг/ч   5000 кг/ч    12000 кг/ч


   Модул за говедовъдни ферми                 
(с интегрирано производство на мюсли)
Концентриран фураж на база мюсли
25% по малък разход на КФ,

По избор със зърносъхранение;
С капацитети от 300 до 2500 кг на час;
Пълно автоматизирано или по избор механично подаване на суровините
.
    Сorn-Cob Mix

  Угоявай с ССМ  Сorn-Cob Mix
  Технологични елементи за организиране на
  производството и
преработката на ССМ ...
   50 тона на час производственна мощност
...
ССМ-влажно зърно с какалашки-високоенергиен фураж за рентабилно угояване на говеда и свине.


   Зъронтехника - съхранение на зърно


            База за собственно производството на качествен и евтин концентриран фураж.   
Складове за съхренение на зърно, модулни вътрешни силози, външни и вътрешни гладкостенни силози, хоризонтални и вертикални зърнохранилища, правоъгълни силохранилища;
Модели с капацитет от 2,5 до 3000 тона ... повече


 


Зърночистачки


Само почистеното от начупени зърна и нежелани примеси зърно е годно за дълготрайно съхранение
За почистване на царевица и зърно
Приемане,транспортиране
,почистване -

Мобилни, стационарни или за вграждане в транспортьори/шнекове

                  НОВО                
подвижен ХИБРИД

С капацитети
от 12 до 60 тона на час
За отстраняване на примеси по леки от зърното, както и на камъчета, пясък, пръст и пр.

За транспорт на зърно

От камиона - директно в силоза.
С една машина обслужвате х-брой силози - Спестява скъпи инвестиции.

Капацитети: от 3 до 16 тона/час
на дължина от 3 до 50 метра и вис. 3 м

Линка Ви отвежда към платформата за зърнотехника


За разтоварване на зърно от камиони
За разтоварване на камиони
С една машина обслужвате х-брой МПС Спестява скъпи инвестиции.

Линка Ви отвежда към платформата за зърнотехникаВие питате - АгроВиста отговаря ...