За рентабилно угояване !
В практиката

 

Технология на фуражите

Технология "GRUBER" за съхранение и смилане на
влажна царевица
на зърна

Единствен "Грубер" предлага на пазара комплексна технология за съхранение чрез силажиране в силози, пререботка (смилане) и транспортиране на влажна царевица на зърна (със съдържание на влага 25 - 40 %)
- без загуби при силажиране;
- без плесени и микотоксини;
- апетитен фураж с висока хранителна стойност.

Силажираната влажна царевица е еднакво подходяща в системите за сухо и течно хранене (или под формата на мус).
Прилагането на технология "Грубер" е база за организирането на евтино и рентабилно угояване в говедовъдните и свиневъдни стопанства.

Комплексна технология включваща машините и съоръженията за:
- съхранение,
- транспортиране
(модели с капацитет от 5 до 16 т / час),
- смилане/натрошаване
(модели с капацитет от 1200 до 4200 кг / час)
на влажната царевица - описани последавателно на страницата.

AgroVista Ви предлага: пълно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологията "За съхранение и смилане на влажна царевица на зърна".
AgroVista организира за Вас работно посещение до говедовъдна ферма в Австрия, за запознаване с технологиятапри практически условия

Инвестирай ефективно  -  произвеждай рентабилно !


 

 Съхранение на влажна царевица   предлага се в 2 варианта

 При технология "Gruber" царевичното зърно се консервира цяло.
 Складираното в силоза зърно поема остатъчния кислород от въздуха
 между зърната и така по естествен път произвежда въглеокис, азот и др.
 газове. Тези газове изтласкват кислорода и действат консервиращо. Те не
 бива да се изпускат надолу от силоза, тъй като в противен случай фуражът
 ще се развали (т.е. системата трябва да е напълно газоуплътнена).

  При колебания на температурата (повишаване на температурата) газът
  горе при тавана на силоза се вдухва по газопровода и чрез регулиращ
  клапан се извежда в газовия резервоар.
  При охлаждане газът се засмуква от резервоара към силоза.
  Регулиращият клапан с газопровод и изравнителният газорезервоар
  /балон  са необходими, за да може отделяният газ при дишането на
  зърното да бъде хващан.

  По-рано погрешно се приемаше, че въглеродният двуокис се задържа в
  корпуса на силоза, а в горната му част е въздуха.
  В действителност се образува смес от газове с различно съдържание на
  кислород.
  Идеалните стойности на частта на кислорода са между 0,1 и 0,3 % .
  Всички по-високи стойности на частта на кислорода влошават качеството
  на силажираното царевично зърно.

  Ако не се използува резервоар (балон), при охлаждане, особено вечер,
  редовно в силоза влиза кислород и на следващия ден по топлинен път се
  смесва. Така нараства частта на кислорода, а чрез дрождите и плесените
  настъпва допълнителна ферментация.
  По правило не се строят силозни инсталации без газов резервоар!
 
             Вариант 1

 
                   При Вариант 1

 силоза се зарежда с елеватор.
Максимално предпазване на
 зърното от начупване.
  При пълнене на силоза чрез
 елеватор се постига голяма
 производителност с малък разход
 на енергия. Вариант 1е  икономически ефективен!   Вашите предимства

 
    - съхранение на влажна царевица без микотоксини и загуби 
    - запазва хранителните вещества/висока хранителна стойност

    - организиране на евтино и рентабилно угояване
    - винаги на разположение прясно смлян, апетитен фураж

    - без загуби на хранителни вещества при отваряне и при отнемане
      (по всяко време, малки или голями количества зърно).

    - отпада необходимостта от пренастройването на отнемащата фреза

    - системата е незамръзваща – постоянната температура при отнемане
      на царевицата през лятото и зимата - възлиза на 10 до 13 градуса С

    - нисък разход на енергия при пълнене и при отнемане

    - дневното отнемане може напълно да се автоматизира
        
    Пести труд и работно време - храни евтино и рентабилно !
 
                 Вариант 2
 При Вариант 2
   
Пълненето на силоза е чрез
             вдухващ вентилатор


 

  
    Транспортиране на влажна царевицаХоризонтално (равнинно) пренасяне на зърното

  

Хоризонтално транспортиране на зърното
- Без проблеми с подпочвена вода.
- По-малко земно-изкопни работи.
В приемно корито от неръждаема стомана е
положен отнемащия шнек, външна PPR (тръба.

 

Отнемане на зърното чрез конус


Отнемане на зърното чрез конус
Този способ е изгоден по отношение на разходите. Приемната фуния от неръждаема стомана
газонепроницаема, гладка, устойчива на корозия.
Същевременно тя служи като спомагателен
„кофраж” при бетонирането на конуса на силоза.
Изнасящ шнек с фуния

  Изнасящия шнек от неръждаема стомана се върти
  в дебелостенна, устойчива на атмосферни влияния
  PVC-тръба с диаметър 200 мм.

  Задвижващ мотор с безстепенно регулируеми
  обороти осигурява точно такава скорост на
  въртенето на шнека, каквато е подходяща за
  производителността на зърномелачката.

  По желание на клиента шнекът може да бъде
  снабден с електронен регулатор на оборотите
  (честотопреобразовател).
  Газово уплътнената изходящата клапа на шнека
  може да бъде задействана ръчно, електрично или
  пневматично.

  Предимство на Технологията "Gruber":
  - предложеният О-ринг- уплътнение, осигурява
  100%-ова плътност между фунията от неръждаема
  стомана и пластмасовата тръба на шнека.
 
 

За изглед от практиката - чукни на картината
Вдухващ вентилатор за пневматично пълнене на силоза
"Геблезе" Не начупва зърното.
Модели с капацитет от 5-16 т / час

 

3-камерен
предпазителен клапан
- за ограничаване на налягането при свръх- или подналягане. Изработен от специална стомана, Пълнен с антифриз.

 

Балон - изравнителен газов резервоар; необходима големина прибл. 10 % от обема на силоза.
За изравняване на налягането
при температурни колебания. Изработен от киселино-/ UV устойчив материал.


     Смилане на влажна царевица


  Зърномелачка „Грубер” за цяло зърно
  модели GK – 311 / 315 / 185


    - зърномелачка с усилен фланцов електромотор.

    - вдухващ вентилатор с 2 до 6 перки

    - задвижване от електромотор с мощност 11, 15 или 18,5 кВ

    Чрез различно конструктивно изпълнени вдухващи вентилатори
     зърномелачките за влажно зърно могат да бъдат оптимално пригодени
     към конкретните производственни условия.
 
    Едрината на смления материал се променя посредством различни сита.
 

 
  Модели GK - 311 / 315 / 185
 


     Технически данни 
Moтор:

производителност/час

Производит. на пълнене

11kW

1200 - 2500 кг.

Прибл. 12 - 20 t

15 kW

1500 - 3500 кг.

Прибл. 12 - 20 t

18,5 kW

2000 - 4200 kг.

прибл. 12 - 20 t 


Финансиране                                                                 
      Инфотека    Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...