Проспект      

Технология на фуражите

Чукови мелачки за зърно "GRUBER" 

За мелене на пшеница, овес, царевица и др. зърнени с нормална влажност.

Модели с капацитети от 350 до 6.000 кг на час .
Задвижване със стационарен мотор
(виж техническите данни на отделните модели описани на страницата).

Модели:
- Чукова мелачка "Супер"  (от 350 до 1500 кг/час).
- Високопроизводителна чукова мелачка "Екстрем" (от 800 до 6000 кг/час).
- Вентилаторна чукова мелачка (от 300 до 2500 кг/час на височина 5 до 30м).
- Чукова мелачка "Ултра" (от 500 до 7000 кг/час на височина 15 до 50м).

Произведи сам качествен концентриран фура
ж
!

Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !
 

Чукова мелачка „Грубер”,
с изцяло стоманена конструкция


 Тип "Супер"  4,0  /  5,5  /  7,5 kW

 
- натрошава всички видове зърно в подходяща за животните
  форма, без загуба на белтъчини, без запрашавене

- 450-литров бункер за смлян материал или
  по Ваш избор вариант с фуния за изтичане на същия.

- Изместваем приемник пълначна фуния

- Лесна смяна на ситото

- Електрооборудване – комплектно свързано с амперметър,
  триъгълен звездов предпазителен прекъсвач на мотора –
  с готовност за включване в eл. мрежата.

 

 
Мелачка с бункер за смления материал 
Технически данни
    чукова мелачка "Супер"
 

Модели:

4,0 kW

5,5 kW

7,5 kW

Мотор

PS

5,5

7,5

10,0

Овес


kg/час

350

550

1000

Пшеница

kg/час

650

1000

1400

Царевица

kg/час

700

1100

1500

 

 
Мелачка с отточна фуния                                                             


Ръчно регулиране на подаваното зърно
 
Подавателна фуния с
мелещото устройство обърнати.

В резултат на новата конструкция
(голяма площ на ситото със специално чуково устройство)
се постига много висока производителност.

Производствените разходи
са малки чрез
4-кратно обръщаеми ударни елемента.
 

мелещото устройство

 


    Чукова мелачка „Грубер”   с изцяло стоманена конструкция

      Тип "Екстрем"  75 / 95 / 110 / 150 / 185 / 300 / 370

      За шротиране / натрошаване на всички видове фуражно зърно с нормална влажност, в подходяща за
      животните форма, без запрашавене.
      Високо качество на получения фураж - запазено витаминно и белтъчно съдържание, поради
      незначитено загряване на зърното в процеса на производството.

      Специално чуково устройство – всеки ударен елемент може да се обръща четирикратно.
      По Ваше желание: изцяло автоматично регулиране на подаваното количество материал.Специално чуково устройство
всеки ударен елемент може да се обръща четирикратно
 

- Задвижването с електромотор с 3000 об./мин.

- Висока производителност при минимално износване.
 
- Просто обслужване.

- Здрава конструкция без необходимост от поддръжка.

- По Ваше желание:
изцяло автоматично регулиране на подаваното количество материал

 

Задвижване с ел.мотор
с мощност 7,5 до 37 к.в.
  
    Технически данни
    чукова мелачка "Екстрем"

Модели

75

95

110

150

185

300

370

ел- мотор

7,5 kW

9,5 kW

11,0 kW

15,0 kW

18,5 kW

30,0 kW

37,0 kW

Производителност
пшеница, ечемик

800-1400 kg/час

1000-1700 kg/час

1200-2000 kg/час

1500-2400 kg/час

1800-3000 kg/час

2900-4800 kg/час

3600-6000 kg/час

             Мелачки
       за влажно зърно    
                                                                                            
Транспортиране вл. царевица