подвижен ХИБРИД
Технология на зърното

Почистване на зърно и царевица


За зърнопроизводителите и собственниците на зърнобази AgroVista предлага зърночистачки за първично почистване на царевично и житно зърно "GRUBER" от нежелани примеси, плевелни зърна, начупени зърна и др.

С капацитети от 12 до 60 тона на час.
Стационарни, мобилни или за вграждане в транспортьори или шнекове.

На страницата са описани последователно моделите, работещи на следните принципи:
- принципа на въздушната колона / пневмосепаратор;
принципа на „въздушна колона” / „веялка”;

НОВО подвижен ХИБРИД - комбинирана зърночистачка


Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно !
 

Зърночистачки „Грубер”  за първично почистване на
царевично и житно зърно


 Модели   GR12  /  Gr 20  /  GR 30
 
• Работи на принципа на въздушната колона;
• Отделя частици, които са по-леки от зърното;
• Модели с производителност
   - 12 тона/час  -  20 тона/час  -  30 тона/час -
• Машина с много спокоен работен ход

Работен принцип въздушна колона
 

Разпределително колело
 
Регулираща клапа
Количеството на въздуха, а с него и степента на очистване се регулира чрез дроселна клапа в изхода на очистващия вентилатор.


Разпределително колело
Чрез въртящото се разпределително колело зърното оптимално се разпределя, очиства и отвежда в събирателна фуния.

 


Регулираща клапа
Мобилна комбинирана зърночистачка

 
- стандартен изход (860 мм, респ. 700 мм),
„зърнооръдие” с дължина 2,5 м
и диаметър 100, 120 или 150 мм,
с присъединена първична зърночистачка
с въздушна колона GR-12, 20 или 30.

 
- увеличен изход (1200 мм или 1040 мм)
„зърнооръдие” 3 м
и диаметър 100,120 или 150 мм,
с присъединена първична зърночистачка
с въздушна колона GR 12, 20 или 30.


 


 


Подвижен ХИБРИД -
комбинирана зърночистачка


Оптимизирана зърночистачка за житно зърно чрез свързване на зърночистачка на въздушна колона и зърночистачка с тръбно сито.

„Зърнооръдие” с дължина 3,5 м
и диаметър 100, 120 или 150 мм,
с присъединена зърночистачка
GR 12, 20 или 30 и
вградена зърночистачка с тръбно сито
. 
 

                                      НОВО
 

Зърночистачка за начално почистване
GR 60 - на царевично и житно зърно
Принцип:
„въздушна колона”/ „веялка”


Работи на принципа „засмукване през сито” : Прах и дребни зърна/плевели с по-малко относително тегло от зърното се отстраняват от въздушния поток.


- принцип „засмукване през сито”;
- производителност 40 - 60 тон на час;
- поцинковано изпълнение;
- компактна конструкция. 


 
Първоначално почистване на царевично и житно зърно
чрез тръбно сито- Зърночистачка - дължина 2 метра за вграждане към шнекове и зърнооръдия;

- диаметри 100, 120, 150;

- разглобяема;

- по всяко време вградима към съществуващи шнекове и зърнооръдия;

- диаметър на решетъчното сито
в тръбата 3,5 мм
.

 
 

 
 


    За клиенти   
                                                                 
 Технологични модули