Техника за обработка на оборски тор

          Миксери за тор за отворени и затворени торохранилища


          Миксери за тор за отворени торохранилища- с карданно задвижване
 
 

       Миксери за тор с твърдо рамо
       и хидравлична промяна на наклона    


миксер в торохранилище


 

миксер за тор: модел
TMN/A


 

миксер за тор TMN/S твърдо рамо


   

Серийно оборудване
миксери за тор

Кардан/силоотвеждащ вал
с 540 об./мин.
Пропела с 3 перки и
 предпазен пръстен
Транспортна количка
Хидравличен механизъм за промяна на наклона с
- 1 цилиндър (ТМН/S) или
- 2 цилиндъра (ТМН/А)
По желание:
 Пропела с 2 разбъркващи перки

 

миксер за тор: моделTMN/A

Модел

Дължина на рамото

TMH/A 40

4 Meter

TMH/A 50

5 Meter

TMH/A 60

6 Meter

TMH/A 70

7 Meter

 

миксер за тор: TMN/S твърдо рамо

Модел

Дължина на рамото

TMH/S 50

5 Meter

TMH/S 60

6 Meter

TMH/S 70

7 Meter


   
          Миксери за тор с чупещо се (шарнирно) рамомиксер за тор TM в действие


 

миксер за тор: модел TM


миксер за тор
- с чупещо се (шарнирно) рамо -

Модел

Дължина на рамото

TM 35

3,5 Meter

TM 40

4 Meter

TM 45

4,5 Meter

TM 50

5 Meter

 

Серийно оборудване

миксер за тор: модел


Мотор със силоотвеждащ вал с

 540 об./мин. (оборота в мин.)

Две изместваеми перки за разбъркване

Опора

Транспортна количка

Разбъркваща щанга (бъркалка)
изместваема чрез шарнир
(тип с чупещо се рамо)

По желание:
 пропелер с три перки (неизместваеми) 
         Миксери за тор за отворени торохранилища - задвижване с ел. мотор
   

    

Технически данни
миксер за тор
Модел

Moтор

Дълж. рамо

EMG 30

9.2 kW

3 Meter

EMG 40

9.2 kW

4 Meter

EMG 50

9.2 kW

5 Meter

Серийно:
Амперметър
Евро-щепселно съединениемиксер за тор  EMG


Серийно:
Шаси с четири изместваеми опори
Подемна лебедка и махово завъртащ механизъм
 

Серийно оборудване

миксер за тор: модел EMG
 
  Електромотор и понижаващ
  оборотите редуктор.

  Две изместващи се перки за
  бъркане.

  Предпазител на мотора със сто-
  пер при понижено  напрежение.

  Триъглов превключвател /звезда
  (въртене наляво и надясно)

                    
Миксери за затворени системи - задвижване с елекромотор
    
           Новите шпалтови (канални) миксери за тор *KIRCHNER* се отличават най-вече с голямата си мощност
           на разбъркването и здравата си конструкция. За това е взаимствана системата за завъртане и
           издигане на доказалия се тип миксер за тор EMG. Поради ниско спускания двигател, центърът на
           тежестта се намира на много ниско ниво и прави възможно лекото транспортиране на миксера за тор.
          


Ново технологично решение


  Посредством лост, бъркащата
  перка при издигането може да
  се  върти по направление на
  шпалтите и по този нdчин
  улеснява изтеглянето на целия
  миксер.

  Чрез новата система тази
  операция може да се извършва
  при всяко положение на перките
  без заклинването или изкри-
  вяването им. С няколко движе-
  ния ножът може да бъде бързо
  и лесно сменен.

  По  този начин шпалтовия
  миксер  може да се използува
  мобилно и максимално
  универсално.


миксер за тор модел - ES


 

миксер за тор модел - ESR        

          Модели миксери за тор за различни размери решетъчни подове

    

Серийно оборудване
миксер за тор ESR

Ш
аси с четири колела
(две водещи);
Въжена лебедка с ролка за обръщане на движението;
Подвеждане на вода
 към перката и лагера;
Предпазителен изключвател
на мотора;
Предпазен изключвател при ниско напрежение;
Превключвател на посоката
на въртене - надясно/наляво;
Вал и перка от легирана стомана;
Нагласяне на перката
по посока на шпалтите;
Механизъм за завъртане (завиване) при транспорт;


 

ES - за решетка 17 х 150 mm

Модел
Мотор
рамо
ES 507

5,5 kW

700 mm

ES 510

5,5 kW

1000 mm

ES 513

5,5 kW

1300 mm

ES 515

5,5 kW

1500 mm

ES 707

7,5 kW

700 mm

ES 710

7,5 kW

1000 mm

ES 713

7,5 kW

1300 mm

ES 715

7,5 kW

1500 mm

 

ESR - за решетка 23 х 200 mm

Модел
Мотор
рамо

ESR 510

5,5 kW

1000 mm

ESR 513

5,5 kW

1300 mm

ESR 515

5,5 kW

1500 mm

ESR 710

7,5 kW

1000 mm

ESR 713

7,5 kW

1300 mm

ESR 715

7,5 kW

1500 mm


        
            
 

                                                                                                                                                                   
          е световно водещ капацитет при решаването на
                                    специални технологични и конструктивни заданияПлъзгащи шини за косото вграждане и монтаж илиКонструктивно решение -  вертикални профили за отвесен монтаж

 


Конструктивни решения за:

Н
еподвижен монтаж
 като вграден миксер за тор или с

 Направляващи шини
 за демонтаж в произволно време,
 с дънна плоскост или
 покритие / капак за кръгови
 машини, инсталации, устройства
 и  др.

 


              Назад          
                          
       Помпи за тор       
                      
             Сепаратори за тор