Технологични решения


хранене


Хранене и постеля

говедовъдни и овцевъдни ферми
Отглеждане:
  с дълбока несменяема постеля
дълбочина на разхвърляне до 18 м
 Модул - SolomixP 


       Модул съхранение на   
       влажна царевица-45 % влага

       Производство
на ССМ до 45% влага

Концентриран фураж
произведи сам !


Финансиране


Технологични проекти


Технологични модули
Хранене и раздаване на фуражите


Технологични решения за говедовъдни и овцевъдни ферми,
съобразени с различни начини на отглеждане.

Изземване, натоварване, теглене, смесване, нарязване транспортиране и дозирано раздаване на фуражите.

Приложените видео-материали дават нагледна информация за практическото приложение на модулите.
За да видите видео-материала инсталирайте безплатно
 
 Кравеферми 100 - 350 мл. крави / говеда угояване      
 
хранене на база  целодажбенна смеска
Комплексно решение за отнемане/отрязване, натоварване, смесване, нарязване, транспортиране и дозирано раздаване на фуражите:силаж сенаж - от силажни ями до 4 м вис, бали/салами, сено, слама - насипна, балирана вкл. рулонни бали.


 Кравеферми 100 - 250 мл. крави / 600 говеда угояване 
 
 хранене на база  целодажбенна смеска - ЦБС
Отнемане, натоварване, смесване, нарязване, транспортиране и дозирано раздаване  на ЦДС.
 Високопродуктивни млечни ферминад 80 живонти                     
 Комплексно хранене без грешки - на база целодажбенна смеска
 
Оптимално хранене за висока продуктивност.
 365 дни - независимост от конюнктурата на работния пазар; пълно
 елиминиране на
неквалифицираната работна ръка.
  Кравеферми и овцеферми до 350 животни                        
 с пасищно отглеждане                                                                         
 Лятно хранене - паша      Зимно хранене - оборно, разделно.
 Комплексно технологично решение за отнемане/отрязване,
 натоварване, транспортиране и раздаване на фуражите
.
 Говеда за угояване, скаров под - 2. варианта                                      
 Лятно хранене паша до 400 кг  ж. т. - комб. със зимно оборно хранене.
 Лято и зима оборно, разделно хранене
 отнемане/отрязване, натоварване, транспортиране и раздаване. Говеда за угояване, боксово с постеля  2. варианта                   
 Лятно хранене паша до 400 кг  ж. т. - комб. със зимно оборно хранене.
 Лято/ зима оборно. Хранене базирано на целодажбенна смеска-ЦДС.
- смесване, нарязване, транспортиране и дозирано раздаване на ЦДС
- нарязване на сламата за постеля (насипна, балирана/рулонни бали),
- разхвърляне на постелята (дълбочина на боксовете до 18 м).


Вие питате - АгроВиста отговаря ...