отрязва и натоварва

дозирано раздава

отнемане без загуби

Финансиране
50% субсидии от фондовете


Технология на храненето

Отнемане/отрязване, натоварване,
т
ранспортиране и дозирано раздаване на фуражите


Самонатоварващи се прикачни фуражораздавачи

Еднократна инвестиция - комплексно технологично решение за правилното отнемане/отрязване, натоварване, транспортиране и раздаване на фуражите.

Солидна техника, за отнемане на силаж до 3,5 м височина на силажната яма. както и на сено, слама - насипна, балирана вкл. рулонни бали.

За
ферми над 30 животни - оборно-пасищно отглеждане.
Система на хранене - разделно залагане на фуражите.
Моделите са приложими за различни варианти за раздаване на фуражите в зависимост от технологията на отглеждане.

Модели самонатоварващи се фуражораздавачи
:
"SILOBUSTER"          - режеща ситема или с гребло - 2,6 м3
"MASTERBUSTER"    - режещ щит или с гребло  - 2,6 м3
"UKW 3500"               - U-образен режещ щит или гребло - 3,0 м3
"UKW 5000"               - U-образен режещ щит или гребло - 5,5 м3
"TURBOFEEDER"       - режещ система - 1,65 - 2,80 м3
"MULTIFEED"                  - товарна клапа - 3,1 м3

Техническите данни на отделните модели и типове са описани в приложените по долу PDF-проспекти
.


Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно!
"SILOBUSTER" 

Самотоварещ се фуражораздавач с режещ щит или загребващо гребло 2,6 м³

Серийно оборудване


Типът "Силобустер"
серийно с L–образна режеща система;
Типът "Силокам/Силогребен" е серийно със загребващо гребло с клапа за остатъчен фураж;
- Ос за бързо скачване;
- Единично товарещо рамо;
- Безстепенно регулиране на скоростта на хидравлично
   задвижваната напречна подова верижна лента;
- Странични предпазни ролки за стените на силоза;
- Управление чрез ръчни клапани с регулируемо седло;
- Изцяло затворена раздаваща клапа с автоматично
   хидравлично управление.

    Проспект
    "SILOBUSTER"      стр.1-4  стр.2-3 

 

2,6 м3 на работен ход
 


2,6 м3 на работен ход
 
 
"MASTERBUSTER"  2,6 м3

Самотоварещ се фуражораздавач с режещ щит или загребващо гребло 2,6 м³


Серийно оборудване

"Мастербустер"
серийно с L-образна режеща система/щит;
"Мастекам" серийно с загребващо гребло с клапа за
  остатъчен фураж.

- Ос за бързо скачване;
- Две стабилни товарещи рамена;
- Безстепенно регулиране на скоростта на хидравлично
  задвижваната напречна подова верижна лента;
- Странични предпазни ролки за стените на силоза;
- Управление чрез ръчни клапани с регулируемо седло.


    Проспект
    "MASTERBUSTER"     стр.1     стр.2 

"UKW 3500" 
Самотоварещ се фуражораздавч с U- образен режещ щит или с загребващо гребло 3 м³

Серийно оборудване

"UKW 3500 Месер/нож" серийно с U-образен режещ щит
"UKW 3500 Kaм/гребен" серийно с загребващо гребло с
клапа за остатъчен фураж.
- две товарещи рамена;
- безстепенно регулиране на скоростта на подовата верига;
- леко неклонена и удължена товарна плоскост;
- двустранно хвърляне с широки раздаващи валци;
- автоматично хидравл. управление на предпазните капаци;
- цилиндри на колесните рамена за променлива височина
  на изнасяне/подаване;
- регулируем по дължина цилиндър за придвижване/
  подаване напред;
- регулируем теглич за горно или долно окачване;
- управление чрез ръчни клапани с регулируемо седло.
    Проспект
    "UKW 3500"      стр.1-4     стр.2-3 
 

3 м3 на работен ход 


5,5 м3 на работен ход
 
 
"UKW 5000"  5,5 м3
Самотоварещ се фуражораздавач с U- образен режещ щит или със загребващо гребло 5,5 м³

Серийно оборудване
"UKW 5000 Месер/нож" серийно с U-образен режещ щит
"UKW 5000 Kaм/гребен" - гребло с клапа за остат. фураж.
- Специално управление на механизма за изземване
   (за вертикално изземване на силажа);
- безстепенно регулиране на скоростта на подовата верига;
- удължена товарна плоскост;
- цилиндри на колесните рамена за променлива височина
  на изнасяне/подаване;
- регулируем по дължина цилиндър за придвижване
   /подаване напред;
- теглич за горно окачване;
- хидромотори за задвижване на подовата
  транспортна верига;
- управление чрез ръчни клапани с регулируемо седло.
    Проспект
    "UKW 5000"          стр.1-4     стр.2-3 

"TURBOFEEDER"        1,65 - 2,80 м3

Отрязва силаж/сенаж на блокове, транспортира и дозирано раздава

Серийно оборудване   "Турбофидер"


- управлявани грайфери;
- защитни клапи;
- задни стени;
- двустранно защитено дозиращо устройство;
- хидравлична система за превключване;
- настройвана скорост на снижаване.


    Проспект
    "TURBOFEEDER"     стр.1-4     стр.2-3 
 

1,65 - 2,80 м3 на един работен ход
 


3,1 м3 на работен ход
 
 
"MULTIFEED"             - Мултиподавач -

Транспортира силажни блокове с товарна клапа 3,1 м3  и дозирано раздава


Серийно оборудване

- Два механично задвижвани дозиращи валяка;
- Шарнирен вал с плъзгащ съединител;
- Обръщаем теглич са горно или долно скачване;
- Ходова ос с две единични колела;
- Безстепенно регулиране на скоростта на хидравлично
  задвижваната подова верижна лента;
- Управление чрез ръчни клапани с регулируемо
  клапанно седло;
- Хидравлично задвижвана широка напречна транспортна
  лента за ляво или дясно подаване на фуража.


    Проспект
    "MULTIFEED"     стр.1-4     стр.2-3 

Финансиране                                                               
    Инфотека   Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...