Видео      


Технология на храненето

Отнемане/отрязване, натоварване и
транспортиране
на силажи


Прикачна товареща/отнемаща техника


Технологично решение за зареждане на миксери или обикновенни фуражораздаващи ремаркета без собственна система за натоварване.

Солидна техника с голям обсег на изземване
- за отнемане на силаж, сенаж, сено, слама и др.
- отрязване на силаж, сенаж на блокове и транспортирането им

Модели:

"TRIOMASTER-S"
  - Силажоотрезна цанга - 2,0 и 3,25 м3
"SILOGRIP"             - Лопата с грайфер  - 1,1 м3
"TURBOBUSTER"   Резачка на силажни блокове - 1,70 - 2,85 м3

Техническите данни на отделните модели и типове са описани в приложените по долу PDF-проспекти.

Вашите предимства:

- Бързо и без загуби изземване на силаж/сенаж;
- Гладка и здрава отрезна повърхност;
- Непроменена и хомогенна структура на фуража;


Инвестирай ефективно - произвеждай рентабилно!

"TRIOMASTER-S"  2,0 - 3,25 м3
Силажоотрезна цанга              "Триомастер-S"

Серийно оборудване

- Бързо и без загуби изземване на силаж/сенаж;
- Гладка и здрава отрезна повърхност;
- Непроменена и хомогенна структура на фуража;
- Голям обсег на изземване - при малко собствено тегло;
- Възможно е монтиране на електронна теглилка;
- Подходяща за присъединяване към челен, колесен или
  телескопичен товарач.

                                   

    Проспект
    "TRIOMASTER-S"                   стр.1    стр.2 
 

2,0 - 3,25 м3 на работен ход

- За зареждане на миксери
- Подходяща за всички видове фуражи -
1,1 м3 на работен ход
 
 
"SILOGRIP"  1,1 м3 - 1000 кг

Лопата с грайфер/гребло
              "Силогриб"


Серийно оборудване

- Хидравличен грайфер със сърпообразни грайферни зъбци;

- На всяка страна по два вилкови зъбеца (рога);

- Износващите се шини са от манганова стомана;

- Приспособление за бързо скачване съгласно
   европейската норма (стандарт).
    Проспект
    "SILOGRIP "     стр.1     стр.2 

"TURBOBUSTER"  1,70-2,10-2,50-2,85 м3

Резачка на силажни блокове "Турбобустер"


Серийно оборудване


- Задни стени;

- Цялостно закрити въжета;

- Предпазител на ножа;

- Механично устройство за придвижване надолу.

    Проспект
    "TURBOBUSTER"      стр.1-4     стр.2-3 

 

1,70 - 2,10 - 2,50 - 2,85 м3 на работен ход

отрязване и транспортиране на блокове силаж 


 

Финансиране                                                               
    Инфотека   Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...