Квалифициран труди работна ръка
за рентабилно
производство


 Проспект стр.1 стр.2


 Видео"Triomatic"
       Финансиране 
50% субсидии от фондовете

Технология на храненето - системи за хранене

"Triomatic" - бъдещето на Вашата ферма

Know-how- Система за хранене "Triomatic"

"Triomatik" е подходящ за кравеферми над 80 животни.
за организиране на рентабилно производство,
за елиминиране влиянието на субективния фактор,
за организиране на прецизно и без грешки хранене за
  висока продуктивност
.


Non stор "Triomatic" работи 365 дни за Вас!
Съвестно и безгрешно - изхранва до 60 дажби на ден.

"Triomatik"
Ви гарантира

Оптимално хранене за висока продуктивност.
Правилна структура на фуража и дажбата,
без загуба на хранителни вещества.

Независимост от конюнктурата на работния пазар.
Независимост от неквалифицираната работна ръка.
Освобождаване на неквалифицираната работна ръка.
Уплътняване на работния ден.
 Безкомпромисен мониторинг на заетите в производството.

AgroVista осигурява проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация
на "Triomatic". Организира за Вас работно посещение до говедовъдна ферма в Холандия или Германия, за запознаване с "Triomatic" при практически условия.
Видео-материал: "Triomatic" в една семейна кравеферма.


Инвестирай ефективно-произвеждай рентабилно!

Вашите предимства  с  "Triomatic" 

Безрисков и квалифициран работен процес
Пълна независимост от работния пазар и необходимостта от наемането на неквалифицирана работна ръка във фермата Ви.
Надежност и сигурност през почивните и празнични дни.

Спестяване на бруто работна заплата.
Уплътняване на работния ден и контрол на заетите в производството квалифицирани работници и кадри.

Оптимизация на труда
Отпада необходимостта от смесване и дозиране на фуражите.
Необходимият фураж се приготвя за няколко дни, без това да повлияе на качеството му.

Изземване, теглене, нарязване, смесване и раздаване на фуражите по физиологични групи - многократно залагане -
Triomatic работи 365 дни съвестно и безгрешно.

Технически предимства при храненето
Целево хранене на малки групи, с голяма честота на залагане на фуража, без влагане на допълнителен труд.
Отстранява грешките в храненето.
Гарантирано стриктно спазване на дажбите.

Икономически предимства
Инвестиции за реконструкция и модернизиране на обори, поради тесни хранителни пътеки отпадат.
(необходима е само инсталация за дозиране на фуража).

Малки разходи за механизация. Необходима е само една теглеща машина с блокова резачка (или режеща цанга).

Ниски енергийни разходи
Инсталираната мощност на фуражоробота е 8,5 кW, а на
фуражодозиращата инсталация – 13 кW;

"Triomatic"  - Рентабилна и надеждна система за хранене с транспарентни разходи по работната поддръжка и ниски инвестиция при закупуване.

Ефективно хранене и доене


Всеки фермер, отглеждащ млечни крави знае - честото хранене увеличава приемането на фураж и оттам повишава и млечността.

И науката го казва:
Многократното залагане на дажбата, води до увеличава консумацията на СВ/сухо вещество и по-висока продуктивност; повлиява позитивно здравето, кондицията и продължителността на използуване на животните.
Повишава рентабилността на производството на мляко.

Хубава и полезна теория,
но трудоемката работата, вложена в процеса на храненето в говедовъдството, най-често се оказва ограничаващ фактор за организирането на многократното залагане на дажбата.
Не е за пренебрегване и ролята на субективния фактор - пак идва Тодоров ден.

"Triomatic" безпогрешно, съвестно и неуморно
                    
работи за Вас!
 
Инвестирай ефективно-произвеждай рентабилно!


Финансиране

50% субсидии по ЕС фондовете
 


 

Система за хранене "Triomatic"

 60 дажби на ден

Вертикална смесителна техника

Раздава 60 различни дажби на ден

за ферми 80 - 1000 мл. крави

"Triomatic"

Осигури многократно
  залагане на дажбата !  


             Видео    
       "Triomatic"Технологични
компоненти


зареждане

фуражна кухня

хранещ робот

висяща линияПроспект "Triomatic"

  стр.1    стр.2


 
„Triomatic” - една инвестиция в бъдещето

Системата за хранене
  „Триоматик
се състои от 2 части
.

Първата част е фуражната кухня.
представена от фуражоконтейнер / транспортьор с подова верига, в които се съхранява запасът от блокове или бали за няколко дни. Над него е разположена подвижна режеща система, която може да отреже желаното количество от какъвто и да е вид силажни блокове и/или бали, без загуба и без да се разхлабва остатъка от блока.

Втората част е хранещият робот - смесителна кола с два вертикални смесителни шнека, която може да се придвижва през обора с помоща на висяща линия с електрозахранваща шина.
По времето на предвижване към изходна позиция, фуражът се размесва.

Технологичен компютър регулира цялостния процес на храненето
на животните. С помоща на пригледна програма Вие задавате на машината всички дажби, честотата на хранене, времената за хранене и групите за хранене.
„Триоматик изпълнява поръчката ред по ред и по желание дава към системата за управление на фуража отчет, какво и колко действително е изразходвано в процеса на храненето.

Перфектен мониторинг във фермата и малко работа

Разбира се фуражоконтейнерът/ транспортьор трябва да бъдат пълнени и допълвани с фураж. Едно зареждане осигурява фураж за 4 - 7 дни.
Вие сами решавате кога да направите това.
Вие трябва само да докарате силажните блокове или бали и да ги поставите във фуражоконтейнера/транспортьор, след което
„Триоматик напълно автоматично ще се заеме със следващата обработка.
Тази обработка включва: съставянето на дажбата/съставянето на КФ-смеска, смесването и разпределянето на фуража.
По този начин Вие храните животните точно толкова и точно с такова количество, както Вие желаете.

„Триоматик гарантира оптимално хранене и оптимален контрол на изхранваната дажба.

Солиден мотор на двигателната част
Един електромотор задвижва гумено двигателно колело, което посредством пружина се притиска към към висящата профилна релса.
Просто, директно и леко за поддържане.
Индуктивен датчик отчита различните пътни разстояния на отделните групи крави.
Един сензор брои оборотите на пътното колело и така могат да бъдат изпълнявани няколко разпределителни програми в продължение на едно преминаване по пътя.
Една индустриална електрична токозахранваща шина със здрави плъзгащи контакти осигурява електрозахранването на фуражоробота. По този начин на всяко място и по всяко време се подава достатъчно електрически ток.

Вертикалната смесителна техника
„Триоматик
Вертикалната смесителна техника на ф-ма Trioliet е изпитана система,
която се грижи за рохкава смес при запазване на структурата на фуража.
Безстепенно задвижвания напречен транспортьор разпределя равномерно фуража и ако е необходимо и от по-голями разстояния.
Двустранно, така че да не е необходимо обръщане (връщане) на робота. Скоростта на въртене на смесителните шнековете може да се регулира безстепенно.
Теглилковите лостове регистрират теглото в робота. Това тегло може да се проследи на дисплея.Режеща система
Два срещуположни подвижни ножа режат чисто блока или балата, малко косо вертикално. Въртящ се валяк хвърля отрязания материал върху напречния транспортьор. Два електрично задвижвани шпиндела се въртят върху/по зъбчата дъга и осигуряват движението нагоре и надолу.
Цялата режеща система може да се придвижва от единия към друия фуражен тунел.

Нагласяне на дебелината на отреза
Режещата система реже блока/балата без остатък, до пода.
Ако зададеното количество не е достигнато, режещата система си издига и подовата верига транспортира блока/балата напред.
При придвижването на блока или балата напред, под ножа дебелината на отреза е променлива. Това е от голямо практическо значение - когато в дажбата се съдържа сено или слама. Късо нарязаните стебла предлагат оптимална структура на фуража, която освет това позволява да се смесва по-лесно.

Просто товарене
Всяка подова транспортна верига може безпроблемно да се обслужва радиографичнио от кабината на теглещата машина.
Така блоковете или балите могат просто и непосредствено да бъдат полагани до предходния блок / бала върху подовата транспортна верига.
Позицията на първия блок се отчита от сензор.
Стъпковият брояч на колелото осигурява и управлява по-нататъшното протичане на «фуражния салам».


„Триоматикработи 24 часа и
може да изхранва на отделните групи животни до
60 различни дажби в динонощието.
Компютърът на технологията регистрира всичко ...


Промени в броя на животните във всяка група или количествата фураж за всяка група могат бързо и лесно да бъдат зададени (евент. с PDA)
Машинните настройки и статуса на машината се отчитат незабавно.
Могат да се правят безпроблемно свързвания на програмите за управление на фуража и собствения компютър.
Управлението и въвеждането в компютъра на дажбите по желание може да се извършва (автоматично) от компютъра.
 
Работи
Non stор
365 дни

Обслужващ
компютър


 
„Триоматик серийни компоненти:

1. Фуражният контейнер / транспортьор с подова верига за различните видове фураж ( напр. царевица или тревен силаж, 1-ва стъпка, тревен силаж
2-ра стъпка, бали сено, бали слама и т.н.)
се задвижват електрично чрез дистанционно радиообслужване.

2. Режещото и дозиращото устройство са подвижни вертикално и хоризонтално, VA – двойни ножове с транспортна ролка за предвижване на отрязания материал, задвижвани електрично, управлявани чрез компютър.

3. Напречна и диагонална транспортна лента с електрическа везна (електрическо задвижване).

4. Компютър за управление с памет за различните фуражи, дажби и съответните групи животни, времена на хранене, машинните настройки и т.н.

5. Фуражен робот: вертикална фуражосмесителен миксер с напречна транспортна лента, окачена на система от шини, задвижвана електрично.

6. Двигателен механизъм, електронна везна и висящата релса имат датчик за отчитане на позиция и проводник за ел-захранване.

7. Управляващ компютър за смесване и дозиране на определено количество фураж на определена позиция (място) на зададената рецептура.

8. Като опция може да бъде закупено и устройство за метене и разхвърляне на постелен материал.

9. Предпазителен екран/щит.AgroVista осигурява проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на "Triomatic". Организира за Вас работно посещение до говедовъдна ферма в Холандия или Германия, за запознаване с "Triomatic" при практически условия в семейна млечна кравеферма.

За бъдещето на Вашата ферма
Инвестирай ефективно-произвеждай рентабилно!
Финансиране                                                               
    Инфотека   Вие питате - АгроВиста отговаря ! ...