Техника за торене с оборски тор

           С гарантирано качество и висока производителност от водещия световен производител
           Kirchner & Söhne Maschinenfabrik GmbH - Австрия
.
  
          Тороразхвърлящи системи    F2 - F4 - Универсална C2/2
  
Тороазхвърлящите системи F4 и F2,  както и универсалната тороразхвърляща система С2/2 са решаващи за оптималното  раздробяване на торовата маса, ситното нарязване на постелята в тора, както и на равномернот му разхвърляне на полето.
Подходящи са за разхвърлянето на всякакъв вид
оборски тор: говежди с постеля, птичи- / конски тор, компост, както и на активни утайки от очистителни станции.
Тороразхвърляща система - F2 - до 2 метра
  2 хоризонтални режещи/фрезови валяци


по желание на клиента
при моделите Т 3035 до Т3080


Разпръскващи валци от дебелостенни безшевни стоманени тръби
 Фрезцови пластина от високоякостна стомана със закалени режещи ръбове
Фрезовите пластини са прикрепени с винтове, използваеми са двустранно
Разпръскващите валци са балансирани поотделно  и имат максимално спокойно въртене
Затворена (изравнена) горна част на рамата с пода, няма отлагане на замърсяване
Централно задвижване чрез предавателен механизъм в маслен корпус
Задвижване между валците чрез разделена верижна предавка
Задвижване посредством шарнирен вал със съединител с фрайлауф

 

Тороразхвърляща система - F4 - до 9 метра
4 вертикални режещи/фрезови валяци

Серийно
при всички модели тороразхвърлещи ремаркета

 
Разпръскващи валци от дебелостенни безшевни стоманени тръби
Фрезцови пластина от високоякостна стомана със закалени режещи ръбове
Фрезовите пластини са прикрепени с винтове, използваеми са двустранно
Разпръскващите валци са балансирани поотделно и имат максимално спокойно въртене
Затворена (изравнена) горна част на рамата с пода, няма отлагане на замърсяване
Задвижване чрез маслен предавателен механизъм за всеки отделен валяк
Разпръскващ диск в края на валяка (за фин материал за пръскане)
Задвижване посредством шарнирен вал със съединител с фрайлауфФрезови пластини - при F2 - F4 - C2/2Двустранноизползваеми фрезцови пластини от високоякостна стомана със закалени режещи ръбове прикрепени към валяците с винтове


 

 Широкоразпръскваща система С2/2 - до 24 м


при професионалните модели T3090 до 3200


с два хоризонтални сегментни режещи валяка
и разпределителна разпръскваща платформа състояща се от с два хоризонтални разхвърлящи диска или по желание с 4 разхвърлящи крила


Системата гарантира намален разход на енергия и на тази база малък разход на гориво и по-голяма теглична сила.
Допълнително оборудване-хидравличен капак


             Назад          
                          
       Профи оборудване      
                      
      Функционално оборудване