Техника за торене с оборски тор  

           Тороразхвърлящи ремаркета за планински / високопланински райони

           Серия В  -  Моделите са специано конструирани за високопланински и алпийски райони.
               Едноосови, с приземно конструиран носач и с ниско разположен център на тежестта.

           Тороразхвърляща система F4 с 4 вертикални режещи/фрезови валяци, до 9 метра повече ...


        
B 3045 ...    


 

B 3040


 

В 3035


 


           Технически данни

Модел

Товар

Общо тегло

Височина

на борда

Размери на

моста

Гуми

Следа

B 3045

4500 kg

ca. 4800 kg

40 cm

150 x 400 cm

15,0/55-1710 PR

200 cm

B 3040

4000 kg

ca. 5200 kg

40 cm

150 x 360 cm

11.5/80-15.3/10PR

200 cm


    B 3035


    3500 kg

      ca. 3500 kg    

      40 cm

      150 x 320 см
    11.5/80-15.3/10PR    
    200 сm

 
 

                   
 
        
          Едноосови            Серийно с тороразхвърляща система F4/ 4 вертикални фрезови валяци  повече ...
            

с напречна транспортна лента


 

Т 3070


 

T 3040                     
           
 
            
        


          Технически данни


Модел

Полезен товар

Общо тегло

Борд

Големина на моста

Гуми

Следа

T 3040

4000 kg

ca. 5200 kg

40 cm

170 x 360 cm

11.5/80-15.3

160 cm

T 3050

5000 kg

ca. 6500 kg

50 cm

170 x 400 cm

15.0/55-17

160 cm

T 3060

6000 kg

ca. 7800 kg

50 cm

190 x 400 cm

19.0/45-17

160 cm

T 3070

7000 kg

ca. 9000 kg

50 cm *)

190 x 450 cm

500/50-17

170 cm


         Назад      
                    
           Тороразхвърлящи системи
                             
      Профи-тороразхвърлячи