Техника за торене с оборски тор  


Функционално оборудване на  профи-ремаркета  

Една инвестиция - многофункционално приложение                          

Eдноосните и двуосни професионални тороразхвърлящи ремаркета Kirchner серии T 3090 до T 3200 се налагат масово на международния пазар с възможностите за многофункционално допълнително оборудване и използуване в различни технологични цикли.   
     

   
     
     
Оборудване за траспорт на фуражи


 Предимство:  с една инвестиция - две машини

 С една 80 см. висока силажна каросерия - профи
 разпръсквачът се превръща в универсално
 товарно транспортно средство за фуражи.
 Товаровместимостта така може да се увеличи до
  24 м3 . Посредством хидравличното задвижване
  на транспортните вериги на пода разтоварваното
  количество може да се дозира оптимално.


 

   Силажна каросерия за Т3090 и Т3200Задната стена се отваря хидравлично и е с
 автоматично застопоряване.
       Новата "мулда"- каросерия за профи-тороразпръсквачи Т3090 и Т3200

 "Мулда" - коритообразна каросерия

  Бордовите стени (сраници) са фиксирани / изцяло
  заварени с пода и рамата допълнително чрез
  съединяващи лайсти
  Решетка над предните колела на веригите
  позволява контрол, при желание се прави прозорец
  в бордовата страница.
  Равният и гладък мостов под (дъно) не позволява
  образуването на отлагания от материала за
  разхвърляне.
  Скрепените с винтове лайсти могат поотделно и
  бързо да бъдат подменяни.
  По веригата няма заварени места (ковани вериги).
 

  
"Мулда" за профи- моделите Т3090 до Т3200
 
    скрепени с винтове лайсти

 
 
    фиксирани бордови стени

 
 
прозорец в бордовата страница


     Универсално приложение
за смесване, вдигане и наситняване

     Профи-разпръсквачите (Т 3090 до Т3200) могат да се използуват не само за разхвърляне на оборски тор.
     Свързани с новите сегментни фрезови валци и задържаща стена за дозиране, тези машини са
     универсално приложими.
     Все едно дали за смесване на различни твърди маси, вдигане и складиране отлежаване на торовите
     площадки или за наситняване на различни материали (компост, постеля и др.).
     Покриващият капак по желание може да бъде хидравлично отварян.

 
    за наситняване

 
 
 за складиране на площадките

 
 
     за смесване

      Едностранно / двустранно разхвърляне на тора
      Особенно подходящо при наторяване в близост до водоеми, защитени зони,
      пътища, населени места и. др.

      Серийната широкоразпръскващата система KIRCHNER - C2/2 - може да бъде допълнително функционално
      оборудвана за едностранно, двустранно или надолу разхвърляне на тора.
      При това двете страни на капака могат да се отварят или затварят заедно или поотделно.
      Управление от кабината чрез Joystick.


двете страни затворени ...за

... за разхвърляне надолу

 
 
   едностранно затворен ... за

... за разхвърляне само наляво
или само надясно
 
 
  двете страни отворени ... за

 ... за пълна ширина на разхвърляне - 24 метра

 
      Напречна транспортна лента за разхвърляне
- наляво или на дясно
      Особенно подходящо за междуредово наторяване

      Всички тороразхвърлячи от серията 3000 и профи-конструктивната серията Т 3090 до Т3200 могат да бъдат
      снабдени с напречна транспортна лента с покриващ капак. Задвижването се извършва от хидравличен
      мотор. Задвижването е заедно с транспортните вериги с гребла.
      Скоростта се регулира от количествен регулатор, работещ независимо от скоростта на движение на
      транспортните вериги. С управляващ уред се избира посоката на движение - наляво или надясно.

 
  движение - наляво/надясно

 
 
    напречен транспортьор

 
 
   Серия 3000 / Т 3090-Т3200


Напречна транспортна лента с покриващ капак
Задвижване с хидравличен мотор.
Възможност за избор на посоката на движение

  

 
 Хидравлична надстройка
 (хидравлични надграждащи стени)

     
      Лявата и дясна надграждаща стена могат при необходимост да бъдат отваряна и затваряни
      посредством 2 хидравлични цилиндра.
      Командният център на хидравличната надстройка - В зависимост от нуждата, двете странични надстройки
      могат да бъдат отваряни или затваряни заедно или поотделно. Управление от кабината чрез Joystick.
      При това е възможна и комбинацията с други допълнителни хидравлични функции.
      Предимство: При необходимост височината на натоварване може бързо и лесно да бъде намалена с
      40 см без извършване на допълнителни монтажни работи!.

 
     команден център

 
 
     затворена стена

 
 
     отворена стена


    хидравличен капак      

 

 Хидравличен капакхидравличен капак


 

Т 3200 - С2/2


Допълнително оборудване

Хидравличен капак закриващ
разхвърлящата система

Степенен регулатор на скоростта на хидравличното верижно дъно.
хидравличен капак

      Външно/сепаративно маслоподаване  (собствено захранване с хидравлично средство)

      При това функционално оборудване не e необходим извод за хидравлична връзка.
      Задвижването става заедно с разхвърлящото устройство (разхвърляча) посредством шарнирен вал
      (трансмисия). На самото транспортно средство са монтирани маслен резервоар и маслена помпа.
      Предимство: При работа с различни теглещи машини се предотвратява смесването на различни масла
      и този начин се предпазва хидравликата на трактора.

 
  

 
 
     

 
 
  


    

       Предпазител на задръстване и контрол на разпръсквача

 
при проблематични торови маси

    Посредством предпазителя на задръстване, транспортните
    вериги на пода се задействуват едва тогава, когато
    пеградната стена бъде леко  отворена.
    Чрез контрол на разхвърлящите валци,
    задвижването напред на транспортните вериги
    и предвижването на следващите порции тор може да
    стане само тогава, когато валците се въртят.


 

     предпазител на задръстване     Лифтова полуоска / ос

 
  
Лифтова полуоска

  
    Т
андемните (двуосовите) тороразпръсквачи и цистерни
    KIRCHNER по желание могат да бъдат произведени с
    лифтова ос. Задната ос хидравлично се придвижва надолу
    и така се разтоварва предната ос.
    По този начин опорната тяжест / силата на натоварване
    (при куплунга на теглича – б.пр.) по време на изкарването
    на материала остава постоянна величина.

      Показалец на преградната стена    Височината на отвора на преградната стена може да се
    отчете бързо и лесно от предната бордова стена.


 

     за по голяма сигурност
              Назад          
                          
       Профи оборудване      
                      
             Разхвърлящи системи