Техника за торене с оборски тор

       За всеки вид работа и приложение – подходящата разпределителна система  

       Разпределителни системи за тороразпръскващи цистерни 

       Всички едноосни, двуосни и триосни тороразпръскващи цистерни могат да бъдат оборудвани по желание
       на клиента и в зависимост от приложението/торенето със следните разпределителни системи.

       Универсален разпределител


Серийно оборудване
    
при едноосови модели
от T 2000 до  T 10000

при двуосови модели   
от  T 6000 до  T 18000
 

Универсален разпределител


        Пръскач на течен естествен тор с хидравлично изместване


Тороразпръскваща техника
KIRCHNER подходяща за всякакъв вид оборски тор - със съдържание до 12% слама/постеля

 
Торохвърляч с хидравлично  Verstellung


 


       Разпределител с отражателна глава и с телескопична тръба


Специална изработка:
вдигащ се, с бързодействащо затваряне


  Отражателна глава и телескопна тръба


 
       Разпределител с двойна дюза


 
  двойна дюза хидравлично сгъваеми  крила
         

 
 
      Разпределителна система - буксиран маркуч                                                   Видео

       Разпределител с буксирани маркучи с работна ширина от 6 до 30 м. с хидравлично прибиране (вдигане)
       и система
SWING-UP (вдигане с извършване на махово движение)

       Всички едноосни, двуосни и триосни тороразпръскващи цистерни Kirchner могат да бъдат оборудвани с
       разпределителна система - буксиран маркуч.

       Всяка цистерна Kirchner може да бъде подготвена за допълнително монтиране на буксиран маркуч.
       Разпределителя може по всяко време да бъде лесно и бързо допълнително оборудван.Всяка цистерна може да бъде оборудвана с влачещ маркуч


 


 

с дозиращоустройство
 DOSIMAT или EXACUT
      Торенето с буксиран маркуч е приземно. Внасянето на тора може да става по всяко време на деня -
      зелената приземна маса не се мокри и не изгаря от слънцето.
      Пасищата и ливадите не се замярсяват, а оттам и откосите за сено.
      Добития фураж е с висок хигиенен статус.


страничен баланс за оптимална настройка към релефа


 
 
- високи добиви на сено с висок хигиенен статус -

   
      Дозиращи устройства / дозатори/  DOSIMAT и EXACUT

      Осигуряват висока точност на дозиране и спазване на торовите норми съгласно новите разпоредби на ЕС,
      изпълнението на Нитратната- ЕС деректива както и указанието МЗГ за добрите производственни практики.
     
      Дозиращите устройства са комбинирани с режещи системи, позволяваща разпръскването и торенето с
      богат на постеля/слама говежди и др. тор). Бързо угниване на нарязаната сламата на полето.

     
      DOSIMAT - 
прецизен дозатор с режеща система DOSI-CUT  

 
    DOSIMATкачество и съвършенна техника

 Висока точност на дозиране -
спазване на торовате норми

VK-стойности под 5 % !
до 60 Ablaufschläuche

не замърсява пасищата и ливадите

 Режеща система DOSI-CUT
(при торене с богат на постеля/слама говежди тор)

 
 
             с дозиращо устройство DOSIMAT 


      EXACUT - прецизен дозатор с интегрирано режещо устройство


   EXACUT - качественна и съвършенна комбинация

компактно изпълнение
перфектно нарязване на постелята/слама

reversierbarer Rotor
komplett feuerverzinkt

Messerhalter aus Edelstahl
Fremdkörperabscheider

schnelles Leerlaufen der Schläuche

 

                 с дозиращо устройство EXACUT


 разпределителна глава  EXACUT с режещ инструмент


 DOSIMAT
 поцинкована изработка

 
DOSIMAT с режещ
 инструмент
DOSI-CUT

 
  DOSIMAT
 Antrieb über Ölmotor

 
      Допълнителна информация

  При разтваряне маркучите
 автоматично се обръщат нагоре -
 избягва се нежелано оттичане на тор 
  Постоянно междуредовото
 разтояние - особенно подходящо при
 наторяване на лехи; горещо време. 
  Хидравлично задвижване,
 разгъване, вдигане на високо,
 застопоряване и освобождаване.Влачещ маркуч с разпределител
 DOSIMAT на 3 точков трактор


 
  T18000 с разпределител
 EXACUT-15 метра работна ширина


 
  T12000 с разпределител
 
DOSIMAT-12 метра работна ширина
                Назад         
                                                                                               
         Оборудване цистерни