Техника за торене с оборски тор

   Оборудване тороразпръскващи цистерни   

 
Тороразпръскващи цистерни  Kirchner са продукт от над 32 години непрекъснато развитие и усъвършенстване и се налагат масово на международния пазар с широкообхватната си и прецизна серийна техника.
   Предимства които убеждават
   Торене с течен оборски тор със съдържание до 12 % слама / постеля


  Компресор (система KIRCHNER)

- Спокоен ход и олекотена конструкция
- Ламели от специална тъкан
- Автоматично принудително смазване
  при засмукване и налягане
- Корпус от сферочугун (с три пъти
  по-голяма якост от сивия чугун !)
- Капков масленик, настройва се
  без инструмент
- Две свързани маслени камери
  (необходим е само един отвор за
  пълнене)

 Многобройно серийно оборудване

- Разделен смукателен провод
- Универсален разпределител
- Шарнирен вал
- Два шибъра
- Опорно колело с изменяема височина
- Показател за нивото на напълване
- Хидравлично задействане на
  шибърите
- Бърз съединител
- Автоматичен клапан за вентилация
- Легло на шлауха вдясно и вляво
- Изместваем навън под на
  цистерната
- Разпръсквач на течния тор
  (при KVH-резервоари)
  Допълнително при вакуумните
  резервоари:
- Клапан против свръхналягане
- Манометър
- Двойносачмен клапан


 


Компресормаслени камериВентилация 
- Всички оси и спирачки TÜV проверени
- Спирачката намясто е сериен модел
- Спирачните системи са изпълнени
  съгласно законовите изисквания
- Теглителните халки са ковани
- Опорното колело се спуска (отваря)
  и прибира нагоре

- Резервоарът е изработен от
  ламарина с дебелина 5 мм.
- Рамката на отвора е със заболтени
  опори на оста (не приколесната ниша)
- Горещо поцинковани отвътре и отвън
- Отвън със защитна лакировка
- От модел Т5000 серийно с
  вълнорезни плоскости (стени)
- Подът на цистерната е завъртащ
  се навън (хоризонтално)
- Шибърът може да бъде монтиран по
  желание отзад, отпред, вляво или
  вдясно
- От модел Т4000 е устроен за работа
  с пневматична бъркалка (миксер)
- От модел Т4000 е устроен за
  разпределител с отражателна глава

  Куполен клапан
  (при вакуумни цистерни)
- Пружинно натоварен куполен капак
  (защита против свръхналягане)
- Клапан с две сачми
- Серийно с манометър
- горещо поцинкована
сачмената кутия
- Лесен демонтаж при работи
  по почистването


 


Опорно колелоРамка на отвораКуполен клапан


            Назад         
                               
   Разпределителни системи 
                          
Видео - буксиран маркуч