Решения ...


фуражна база

хранене

тор и торене


Модерна техникаДиректен внос

Технологични
модули

               повече        
 Кравеферми         
 Конни бази            
 Тороразхвърляне   
 Влажна царевица   
 ССМ CornCobMix     
 Зърнобази                
 система хранене
  Постеля               

        Сервиз  


Финансиране

     Проекти 

Добре дошли при  AgroVista


АgroVista Ви предлага

      
Комплексни технологични решения за животновъдството.
       Необходимата за тях модерна техника и съоражения -
       директен внос от водещи европейски производители.

Нашата визия

       Да подкрепим интеграцията на българския земеделски производител
       към европейското технологично ниво.
      
      С цел
организирането на модерно и рентабилно,
       адаприрано към конкретните ни условия,
       ориентирано към бъдещето конкурентоспособно производство.


Имаме отговор и Ви даваме решения
...


      Технологични решения ...
Активирай картинките и продължи със стрелката, намираща се долу  

  
        Вашите предимства

      
        К
омплексни решения за най-трудоемките технологични процеси:
      
                      Технология на хранене;
                                                        Технология на фуражите;
                                                                                   Технология на тора
;
       
        Н
ашите сътрудници и партньори ще Ви консултират обстойно
        за техническите възможности на машините и съоръженията и
        щe Ви помогнат при избора на най-подходящият за Вашата
        ферма и технология на отглеждане продукт.

        Пълно проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на
        избраните от Вас машини и съоражения.


        Обучение и подготовка на кадрите Ви по експлоатация, поддръжка
        и обслужване на закупената техника


       
Пълно гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване
        с оригинални резервни части и консумативи за целия
        експлоатационен период на машините и съоръженията.

        Ние сме до Вас като съветник по всички въпроси свързани
        с техническата експлоатация на закупените машини и съоражения,
        или възникнали технически или технологични въпроси!

      Имаме отговор и Ви даваме решения ...

      ...  Вашият успех е нашата най-добра "Реклама"

             
За да видите видео-материала изтеглете от тук безплатно